دسته :

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: سنجش کارایی سازمان و ابعاد آن

فرمت: Word

?تعداد سوال: 21 سوال و 7 مولفه (استراتژی سازمانی، ساختار سازمانی، ساختار مدیریت و رهبری و …)

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

http://modir3-3.ir/images/Organizational-Performance-Questionnaire-modir123.com.gif

کارایی

مفهوم کارایی یکی از مهمترین مسائل در درک رفتار سازمانی است و به عنوان علت اصلی توسعه تئوری سازمانی و موضوع اصلی در حوزه عملی شناخته شده است  (باقری و همکارانش، 2016). کارایی با روش های انجام کار و چگونگی استفاده از منابع سروکار دارد. حداکثر کارایی زمانی که حاصل می شود، چندان به کیفیت انجام کار توجه نمی کند. کارایی به معنای “درست انجام دادن کارها” است (سلیمی، 1394).

کارآیی سازمانی

کارایی به معنای موفقیت در تولید خروجی بیشتر از ورودی تامین شده است (سوزبیلیر، 2018).

 

توضیحات پرسشنامه پرسشنامه کارایی سازمانی

پرسشنامه کارایی سازمانی متشکل از 21 سوال است که با هدف بررسی کارایی سازمانی توسط پین پریانگ و سینگ سای در سال (2012) طراحی شده است. این پرسشنامه هفت بعد برای اندازه گیری کارایی سازمانی (استراتژی سازمانی، ساختار سازمانی، ساختار مدیریت و رهبری،  توسعه و برنامه ­ریزی کار کارکنان، انگیزش تعهد کارکنان، مهارت های کارکنان، اهداف فرعی) را می سنجد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • بازگشت سرمایه(سوددهی) در سازمان ما بالاتر از حد متوسط است.
  • ارزش افزوده نسبت به هر کارمند در سازمان ما بالاتر از حد متوسط است.
  • ما با تأمین کنندگان مالی این سازمان مشارکت واقعی برقرار می کنیم.
  • ما روابط بلند مدت و باثباتی با تأمین کنندگان مالی این سازمان داریم.
  • ما تأمین کنندگان مالی را در فرآیندهای توسعه سازمان درگیر می کنیم.
  • در سازمان ما هیچ موردی وجود ندارد تا کارکنان سازمان را ترک نمایند.
  • بهره وری کارکنان بسیار بیشتر از حد متوسط است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها