دسته :

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: سنجش میزان گرایش به نوآوری سازمانی

فرمت: Word

?تعداد سوال: 18 سوال و 3 مولفه (عضویت، وفاداری و شباهت)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز، پنیاز، پراجگو و سوهل

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز، پنیاز، پراجگو و سوهل

نوآوری سازمانی

مفهوم نوآری در گذر زمان تغییرات زیادی داشته و معانی منفی، مثبت و متفاوتی از تغییر گرفته تا اختراع، تقلید و انتشار را به خود گرفته است. (کلین و روزنبرگ، 1986). شومپیتر در سال 1934 مطرح کرده است که وی نوآوری را به عنوان فرآیند ایجاد نام تجاری جدید، محصولات، خدمات و فرآیندها و تاثیر آن بر توسعه اقصتادی مطرح نمود. از آن به بعد اندیشمندان مختلفی به تشریح برداشت های متفاوت از این مفهوم و نقش آن در بقای طولانی مدت ها سازمان پرداخته اند و نوآوری را به عنوان عامل بسیار مهمی در سازمان ها در نظر گرفتند (خان و همکاران، 2009).

همچنین، ویژگی های مختلفی برای نوآوری بیان شده که مهمترین آن ها فراگیر بودن نوآوری، انتشار یافتن و متفاوت بودن ان با اختراع، پژوهش فناوری، در نهایت انباشتی و قابل مدیریت بودن آن است (ریاحی و قاضی نوریف 1392).

پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز، پنیاز، پراجگو و سوهل

این پرسشنامه دارای 17 سوال که ترکیبی از پرسشنامه جیمنز (2008)، پنیاز (2006)، پراجگو و سوهل (2006) می باشد. و هدف از این پرسشنامه میزان گرایش به نوآوری سازمانی است که ابعاد مختلف نوآوری تولیدی، نوآوری فرآیندی و نوآوری اداری می باشد. در طراحی پرسشنامه از طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است که یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری به شمار می رود.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • در این سازمان همواره خدمات جدیدی به مراجعان و بازار عرضه می شود.
  • این سازمان همواره در عرضه خدمات جدید پیشتاز است.
  • در این سازمان کارکنان برای نوآور شدن آموزش داده می شوند.
  • در این سازمان منابع مالی جهت انجام تحقیق و پروژه های جدید در اختیار کارکنان قرار می گیرد.
  • این سازمان در مقایسه با سایر سازمان ها، در عرضه تولیدات و خدمات جدید، مقام اول را دارد.
  • این سازمان در ارائه خدمات جدید محتاطانه (محافظه کار) عمل می کند.

…..

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها