دسته :

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی میزان سرمایه اجتماعی در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 28 سوال و 3 مولفه ساختاری، ارتباطی (مشتری) و شناختی می باشد.

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

http://modir3-3.ir/images/porseshname-sarmaye-ejtemaei-modir123.com.gif

سرمایه اجتماعی

مجموعه ای از منابع حقیقی و بالقوه موجود و در دسترس که از شبکه ای از روابط توسط یک فرد یا یک واحد اجتماعی به دست می آیند. بوردیو در سال (1985) بیان کرد که سرمایه ی اجتماعی عبارت است از: منابع بر مبنای ارتباط، شبکه ها و عضویت گروه. پوتنام در سال 1993 بیان کرد که سرمایه ی اجتماعی از مشارکت مدنی به دست می آید که اعتماد را ایجاد کرده و دانش و هنجارهای مشترک را تشویق و ترغیب می کند (سوزبیلیر، 2018).

برخی از جامعه شناسان، سرمایه اجتماعی را شامل شبکه های اجتماعی و ارتباطات می دانند که می تواند با به اشتراک گذاشتن اطلاعات میان افراد جامعه یا سازمان، حس اعتماد و مشارکت و همکاری را میان آنها به وجود آورد (خسروی، 2014). با استفاده از سرمایه اجتماعی می توان دریافت که چرا سازمان یا مجموعه ای در مسیر پیشرفت قرار می گیرد. لذا سرمایه اجتماعی را می توان در کنار سرمایه های اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت ملی به حساب آورد که بستر مناسبی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود (سیگلار، 2014).

توضیحات پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال (1998) دارای 3 بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می­باشد که هفت خرده مقیاس شبکه­ ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش­ ها، تعهد را مورد بررسی قرار می­ دهد و در 28 گویه تنظیم شده و بر اساس مقیاس پنج گزینه­ ای لیکرت (خیلی موافقم= 5، موافقم= 4، نظری ندارم= 3، مخالفم= 2 و خیلی مخالفم= 1)  ساخته شده است.

ناهاپیت و گوشال (1996) با رویکرد سازمانی جنبه هاي مختلف سرمایه اجتماعی را در سه بعد  جاي می دهند:

  1. ساختاری: بارت (1992) عنصر ساختاري سرمایه اجتماعی اشاره به الگوي کلی تماس هاي بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید و مهمترین جنبه­ هاي این عنصرعبارتند از روابط شبکه ­اي بین افراد، پیکربندي شبکه ­اي، و سازمان مناسب
  2. ارتباطی (مشتری): ناهاپیت و گوشال (1996) عنصر ارتباطي سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملاتشان برقرار می ­کنند. مهمترین جنبه­ هاي این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتنداز: اعتماد؛ هنجارها؛ الزامات و انتظارات و هویت
  3. شناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم ­هاي معانی مشترك در میان گروه ­ها است مهمترین جنبه­ هاي این بعد عبارتنداز زبان و کدهاي مشترك، و حکایات مشترك

 

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • کارکنان این شرکت به همدیگر اعتماد دارند.
  • همکارانم در رفتار خود با من صادق و دستکار هستند.
  • همکارانم اطلاعات مهم را با من در میان می گذارند.
  • کارکنان همیشه یکدیگر را از امور مطلع می کنند.
  • به طور کلی کارکنان این شرکت قابل اعتمادند.
  • کارکنان این شرکت اطلاعات،ایده ها و دیگر منابعشان را برای انجام وظایف با یکدیگر ترکیب می کنند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها