دسته :

عنوان پاورپوینت: روش شناس پژوهش کیفی در مدیریت

تعداد اسلاید: 32 اسلاید

فرمت: powerpoint

http://modir3-3.ir/images/size-modir123.com.png حجم فایل: 1.06 KB

 

[stextbox id=”grey” caption=”قسمتی از مطالب پاورپوینت” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پاورپوینت روش شناس پژوهش کیفی در مدیریت

مصاحبه پژوهشی کیفی در مطالعات سازمان و مدیریت

یکی از شیوه های کیفی که به طور وسیعی در پژوهش های سازمانی استفاده میشود، مصاحبه است. شیوه ای است که بیشتر مشارکت کنندگان در امر پژوهش (مصاحبه شوندگان) از آن احساس راحتی می کنند. نسبت به دیگر شیوه های کیفی نظیر مشاهده مشارکتی و… از جایگاه بالاتری برخوردار است. خطرب که پژوهشگران کیفی را در استفاده از مصاحبه تهدید می کند آن است که ممکن است احساس کنند این شیوه چنان آشنا و سر راست و ساده است که نیار به تفکر چندانی در باب نحوه ی انجام آن ندارند. در حقیقت طراحی و اجرای شیوه مصاحبه نسبت به هر نوع روش دیگر مستلزم فکر و اندیشه است

انواع مصاحبه و کاربرد آن ها

چه نوعی از مصاحبه میتواند کیفی محسوب شود. انواع مصاحبه های کیفی عبارتند از:

 • مصاحبه عمیق
 • مصاحبه اکتشافی
 • مصاحبه نیمه ساختارمند
 • مصاحبه بدون ساختا

تعریف مصاحبه

در این فصل، اصطلاح کلی «مصاحبه پژوهش کیفی» را مورد استفاده قرار می دهیم. به زعم یکی ازصاحب نظران، تعریف مصاحبه پژوهش کیفی بدین شرح است:

شیوه ای است که هدف آن جمع آوری توصیف هایی در مورد جهان واقعی زندگی مصاحبه شونده در مورد تفسیر معنای پدیده مورد بررسی.

بنابراین هدف هر نوع مصاحبه پژوهش کیفی نگاه به موضوع پژوهش از منظر مصاحبه شونده و درک چگونگی و چرایی این منظر یا دیدگاه است  برای تحقق این امر، مصاحبه های پژوهشی کیفی عموماً ویژگی های زیر را دارا هستند: میزان اندکی از ساختاریافتگی که از جانب مصاحبه گر وضع می شود؛ وجود پرسش های باز؛ تمرکز بر وضعیت های خاص وتوالی عمل در جهان مصاحبه شونده به جای ایده ها و افکار کلی و ذهنیات. ویژگی اصلی شیوه پژوهش کیفی، ماهیت رابطه میان مصاحبه کننده و مصاحبه شونده است. پژوهشگر کیفی معتقد است که هیچ چیزی به اندازه یک مصاحبه که در آن نوعی رابطه آزادانه وجود دارد، اطلاعات صحیح به پژوهشگرارائه نمی دهد.

مصاحبه ساختار یافته

شیوه دیگر مصاحبه «مصاحبه ساختار یافته» است که در آن مصاحبه گر از یک چارچوب معین با سوالات از پیش تعیین شده استفاده می کند وپرسش ها را از مصاحبه شونده می پرسد. در این مصاحبه، تلاش میشود تا نحوه پرسیدن این پرسش ها کنترل شود تا سوگیری در پاسخ های آزمودنی های مختلف کنترل شود. پرسش ها اساسا بسته اند و از مقایسه های رتبه بندی عددی استفاده خواهد شد. در این شیوه مصاحبه گر با دست یادداشت برداری میکنند.

نوع سوم مصاحبه«مصاحبه ساختار یافته دارای پاسخ های باز» است. در این مصاحبه از نوعی چارچوب مصاحبه استفاده میشود ولی بسیاری از پرسش های آن باز هستند و در نحوه ی پرسش نیز نوعی انعطاف پذیری وجود دارد.

این مصاحبه ها بر اطلاعات واقعی و نظرات کلی ارزیابی گونه متمرکزند یعنی آیا x چیز خوبی بود یا خیر؟ ولی به بررسی لایه های عمیق تر معنی آن ها نمیپردازند. این شیوه نه آنقدر ساختارمند است که به تحلیل آماری مفصل و آزمون فرضیه منجر شود ولی نه هم آن قدر منعطف و پاسخگو که بررسی هر چیز فراتر از معانی سطحی منجر گردد.

چه زمانی مصاحبه پژهش کیفی مناسبت بیشتری دارد؟

 1. جایی که بررسی به معنای پدیده خاصی از دیدگاه مشارکت کنندگان متمرکز است.
 2. جایی که برداشت های فردی از فرآیندهای درون یک واحد اجتماعی باید به ترتیب با استفاده از مجموعه ای از مصاحبه مورد مطالعه قرار گیرد.
 3. جایی که برای بررسی نحوه ی شکل گیری یک پدیده خاص شرحی از تاریخچه آن ضروری است.
 4. جایی که قبل از اینکه یک پژوهش یا بررسی کمی میتواند انجام شود، بررسی اکتشافی ضروری است.
 5. جایی که نوعی مطالعه کمی انجام شده است ولی داده های کیفی برای اعتباردهی معیارهای خاص یا برای تعیین و تشریح معنی یافته ها،لازم است.

مصاحبه ساختارمند چه زمانی مناسبت بیشتری دارد؟

 1. جایی که آزمون نوعی فرضیه رسمی (یا فرضیه های رسمی) مدنظر است.
 2. جایی که داده های گردآوری شده میتواند به سهولت و به طور معنی دار کمی شود.
 3. جایی که اطلاعات واقعی باید گردآوری شود و پژوهشگر پیشاپیش نوع اطلاعاتی که مشارکت کنندگان قادرند فراهم کنند، میدانند.
 4. جایی که تعمیم پذیری یافته های کیفی قبلا به دست آمده، باید آزمون شوند.

مصاحبه ساختارمند دارای پاسخ باز چه زمانی استفاده میشود ؟

جایی که شرحی توصیفی و سریح از یک موضوع، بدون آزمون فرضیه رسمی ضروری است.

جایی که اطلاعات واقعی باید گردآوری شود اما در مورد نوع میزان اطلاعاتی که مشارکت کنندگان قادر به ارائه آن هستند، اطمینان وجود ندارد.

جایی که ماهیت و دامنه افکار و دیدگاه ها احتمالی مشارکت کنندگان در مورد موضوع پژوهش پیشاپیش شناخته شده نیست و نمیتواند به سادگی کمی شود.

تدوین چارچوب مصاحبه و انجام مصاحبه های پژوهشی کیفی

فرآیند تدوین و به کارگیری مصاحبه های پژوهشی کیفی چهار مرحله دارد :

 • تعریف مسأله پژوهش
 • تدوین رهنمود مصاحبه
 • انتخاب مصاحبه شوندگان
 • انجام مصاحبه

تعریف مسأله تحقیق

بیشتر موضوعات قابل بحثی که در تعریف پرسش مطرح شده اند در بخش مقدماتی این فصل ارائه گردید. توجه اصلی نباید بر کمی کردن تجربه فردی استوار باشد و پژوهشگر باید سوال را طوری مطرح کند که دچار نوعی یک سونگری نشود. برای مثال طرح این پرسش که «بیکاری» در چه شرایطی پدیده ی بدی است:  پرسش مناسبی برای یک مصاحبه پژوهش کیفی نیست زیرا اگرچه بر برداشت های مشارکت کننده استوار است و کمی نیست ولی پیشاپیش این پیش فرضیه به ذهن متبادر می شود که بیکاری برای مشارکت کنندگان بد است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی: 09120323225