مقاله تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی شرکت های استارت آپی با میانجیگری هوش تجاری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
1402
نوع فایل
word
حجم فایل
7.645 KB
تعداد صفحات
23
تعداد بازدید
38 بازدید
۱۲۰,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی شرکت های استارت آپی با میانجیگری هوش تجاری

چکیده

هدف هوش تجاری، بررسی، ادغام و جمع‌آوری منطقی و تجزیه و تحلیل چند بعدی داده‌ها از منابع مختلف اطلاعات مشتری، محیط، رقبا، بازارها و غیره برای ارتقای عملکرد کسب‌وکارها، به‌ویژه استارت‌آپ‌ها است. هدف پژوهش حاضر بررس تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی شرکت های استارت آپی با میانجیگری هوش تجاری است. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی از نوع هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران شرکت‌های استارت‌آپی تهران تشکیل داده است. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری (۱۵۰۰ نفری) ۳۰۶ نفر انتخاب شده اند. همچنین برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ۲۱ سؤالی با روایی با تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیریت دانش بر هوش تجاری و هوش تجاری بر عملکرد مالی شرکت تاثیر دارند همچنین نقش واسطه هوش تجاری بین مدیریت دانش و عملکرد مالی کسب و کار از طریق آزمون سوبل تایید شد.

کلید واژه: مدیریت دانش، هوش تجاری، عملکرد مالی، استارت آپ

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • مبانی نظری
 • استارت آپ ها
 • مدیریت دانش
 • راهبردهای چهارگانه مدیریت دانش
 • ارکان مدیریت دانش
 • فرایندهای اصلی مدیریت دانش
 • استارت آپ و مدیریت دانش
 • مدیریت دانش و عملکرد مالی
 • هوش تجاری
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش تحقیق
 • منابع گردآوری اطلاعات
 • منابع ثانویه
 • منابع اولیه
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • روش نمونه گیری
 • پرسشنامه
 • روایی یا اعتبار
 • پایایی
 • روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • آزمون کولموگرف اسمیرنف (K_S)
 • تفسیر
 • نتیجه گیری
 • منابع
  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • چنانچه با گوشی و از مرورگر کروم استفاده می نمایید چند ثانیه روی گزینه دانلود نگه دارید گزینه باز کردن در برگه جدید (Open in a new tab) را انتخاب کنید فایل برایتان دانلود می شود.
 • چنانچه با کامپیوتر و از مرورگر کروم استفاده می نمایید رو دانلود راست کلید کنید و گزینه save link as را بزنید فایل برایتان دانلود می شود.