همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "مقالات انگلیسی ISI"

مقاله isi: تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری: مطالعه تجربی در ماکائو

مقاله isi: تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری: مطالعه تجربی در ماکائو

عنوان انگلیسی مقاله: Hotel image and reputation on building customer loyalty: An empirical study in Macau ترجمه عنوان مقاله: تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری: مطالعه ...

ادامه مطلب
مقاله isi: عدم اطمینان مشتری و بازخورد کارکنان در هتل

مقاله isi: عدم اطمینان مشتری و بازخورد کارکنان در هتل

عنوان انگلیسی مقاله: Customer incivility and employees' outcomes in the hotel: Testing the mediating role of emotional exhaustion ترجمه عنوان مقاله: عدم اطمینان مشتری و بازخورد ...

ادامه مطلب
مقاله isi: بی عدالت سازمانی و کار عاطفی کارکنان خط مقدم هتل

مقاله isi: بی عدالت سازمانی و کار عاطفی کارکنان خط مقدم هتل

عنوان انگلیسی مقاله: Organizational injustice and emotional labor of hotel front-line employees Valeriya Shapoval ترجمه عنوان مقاله: بی عدالت سازمانی و کار عاطفی کارکنان خط ...

ادامه مطلب
مقاله isi: استراتژی های بازاریابی دیجیتال، بررسی آنلاین و عملکرد هتل

مقاله isi: استراتژی های بازاریابی دیجیتال، بررسی آنلاین و عملکرد هتل

عنوان انگلیسی مقاله: Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance ترجمه عنوان مقاله: استراتژی های بازاریابی دیجیتال، بررسی آنلاین و عملکرد ...

ادامه مطلب
مقاله isi: مدلسازی بی اعتمادی مصرف کنندگان از بررسی آنلاین هتل ها

مقاله isi: مدلسازی بی اعتمادی مصرف کنندگان از بررسی آنلاین هتل ها

عنوان انگلیسی مقاله: Modeling consumer distrust of online hotel reviews ترجمه عنوان مقاله: مدلسازی بی اعتمادی مصرف کنندگان از بررسی آنلاین هتل ها رشته: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تأثیر فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه برند خدمات

مقاله isi: تأثیر فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه برند خدمات

عنوان انگلیسی مقاله: The impact of marketing activities on service brand equity The mediating role of evoked experience ترجمه عنوان مقاله: تأثیر فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه ...

ادامه مطلب
مقاله isi: رویکردی استراتژیک برای سازمان های یادگیرنده: مدل های ذهنی

مقاله isi: رویکردی استراتژیک برای سازمان های یادگیرنده: مدل های ذهنی

عنوان انگلیسی مقاله: A Strategic Approach For Learning Organizations: Mental Models ترجمه عنوان مقاله: رویکردی استراتژیک برای سازمان های یادگیرنده: مدل های ...

ادامه مطلب
مقاله isi: اثرات شبکه های اجتماعی آنلاین بر مصرف کننده خرده فروشی در صنعت جاذبه گردشگری

مقاله isi: اثرات شبکه های اجتماعی آنلاین بر مصرف کننده خرده فروشی در صنعت جاذبه گردشگری

عنوان انگلیسی مقاله: The effects of online social networking on retail consumer dynamics in the attractions industry: The case of ‘E-da’ theme park, Taiwan ترجمه عنوان مقاله:  اثرات شبکه های ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تأثیر حمایت از کارکنان و حمایت سازمانی درک شده بر اشتغال و گردش کار

مقاله isi: تأثیر حمایت از کارکنان و حمایت سازمانی درک شده بر اشتغال و گردش کار

عنوان انگلیسی مقاله: The effect of employee advocacy and perceived organizational support on job embeddedness and turnover intention in hotels ترجمه عنوان مقاله: تأثیر حمایت از کارکنان و ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثیر سبک های مختلف رهبری بر روی کارکنان هتل

مقاله isi: تاثیر سبک های مختلف رهبری بر روی کارکنان هتل

عنوان انگلیسی مقاله: Effects of different leadership styles on hospitality workers ترجمه عنوان مقاله: تاثیر سبک های مختلف رهبری بر روی کارکنان هتل رشته: مدیریت ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثیر سبک رهبری مدیریت ارشد بر جذب نیروی انسانی

مقاله isi: تاثیر سبک رهبری مدیریت ارشد بر جذب نیروی انسانی

عنوان انگلیسی مقاله: Impact of top management leadership styles on ERP assimilation and the role of organizational learning ترجمه عنوان مقاله: تاثیر سبک رهبری مدیریت ارشد بر جذب ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تأثیر رهبری تحول گرای سبز بر خلاقیت سبز: مطالعه ی هتل های توریستی

مقاله isi: تأثیر رهبری تحول گرای سبز بر خلاقیت سبز: مطالعه ی هتل های توریستی

عنوان انگلیسی مقاله: Effect of green transformational leadership on green creativity: A study of tourist hotels ترجمه عنوان مقاله: تأثیر رهبری تحول گرای سبز بر خلاقیت سبز: ...

ادامه مطلب