×

مقاله بررسی تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر روی ترافیک وب سایت

عنوان انگلیسی مقاله: Going digital? The impact of social media …

مقاله عملکرد پیش بینی زیرساخت فناوری اطلاعات با استفاده از یادگیری ماشین

عنوان انگلیسی مقاله: Performance of Information Technology Infrastructure Prediction using …

دانلود مقاله تأثیر سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی بر افسردگی در بزرگسالان مسن در غنا

عنوان انگلیسی مقاله: Effect of cognitive and structural social capital …

مقاله متنی رایگان عوامل مؤثر بر تاب آوری زنجیره تأمین

عوامل مؤثر بر تاب آوری زنجیره تأمین تاب آوری زنجیره …

مقاله امرالد: درک مشتری از کیفیت خدمات الکترونیکی در خرید آنلاین

عنوان انگلیسی مقاله: Customer perceptions of e-service quality in online …

مقاله انگلیسی مالی و حسابداری: مدیریت موجودی تحت اختلال مالی: یک تحلیل تجربی

عنوان انگلیسی مقاله: Inventory management under financial distress: an empirical …

مقاله انگلیسی مدیریت استراتریک فرآیند توسعه محصول جدید

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت استراتریک فرآیند توسعه محصول جدید عنوان انگلیسی …

مقاله امرالد: تکنیک های شکایت مشتریان، بهبود خدمات و پیشرفت دائمی

عنوان انگلیسی مقاله: Techniques Complaining customers, service recovery and continuous …

مقاله IEEE: استفاده از رسانه های اجتماعی برای مدیریت شکایات مشتری: مطالعه مقدماتی

عنوان انگلیسی مقاله: Using Social Media to Manage Customer Complaints: …

مقاله امرالد تاثیر اعتماد به برند و شناسایی نام تجاری در شرح نام تجاری

عنوان انگلیسی مقاله: The influence of brand trust and brand …

0