×

پروپوزال مدیریت بازاریابی: بررسی نقش واسط آمیخته بازاریابی بر رابطه ویژگی شرکت بر عملکرد صادراتی

عنوان پروپوزال: بررسی نقش واسط آمیخته بازاریابی بر رابطه ویژگی …

پروپوزال بررسی تاثیر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول …

پروپوزال تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند محصولات شرکت کاله

عنوان پروپوزال: تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به …

پروپوزال بررسی رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب وکار: مطالعه موردی شرکت لبنی کاله

عنوان پروپوزال:  بررسی رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب …

پروپوزال بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی

عنوان پروپوزال: بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد …

پروپوزال بررسی رابطه بین خدمات آنلاین و اعتماد و تمایل به خرید مشتری

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین خدمات آنلاین و اعتماد و تمایل …

پروپوزال بررسی تاثیر تعهد خرده فروش ها به توسعه پایدار تصویر فروشگاه، وفاداری مصرف کننده و تحریم مصرف کننده

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر تعهد خرده فروش ها به توسعه …

پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی اعتماد برند با رابطه برند و تمایل استفاده مشتریان از بانکداری الکترونیکی

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تعدیل کنندگی اعتماد برند با رابطه …

پروپوزال بررسی نقش تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتریان بانکداری الکترونیک: مطالعه موردی بانک ملت استان مازندران

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتریان …

پروپوزال بررسی رابطه ارزش برند و تصویر برند در صنعت بانکداری

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه ارزش برند و تصویر برند در …

0