طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "پروپوزال های آماده"

پروپوزال بررسی رابطه کیفیت درك شده وب سایت با رضایت مشتری

پروپوزال بررسی رابطه کیفیت درك شده وب سایت با رضایت مشتری

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه کیفیت درک شده وب سایت با رضایت مشتری رشته تحصیلی: تجارت الکترونیک، بازاریابی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 18 ...

ادامه مطلب
پروپوزال تبیین رابطه ای تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی با نقش واسطه ای بازاریابی ویروسی در خرید اینترنتی

پروپوزال تبیین رابطه ای تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی با نقش واسطه ای بازاریابی ویروسی در خرید اینترنتی

عنوان پروپوزال: تبیین رابطه ای تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی با نقش واسطه ای بازاریابی ویروسی در خرید اینترنتی رشته تحصیلی: تجارت ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی ارزش درک شده وبسایت و اهداف رفتاری در وفاداری مشتریان شرکت دیجی کالا

پروپوزال بررسی ارزش درک شده وبسایت و اهداف رفتاری در وفاداری مشتریان شرکت دیجی کالا

عنوان پروپوزال: بررسی ارزش درک شده وبسایت و اهداف رفتاری در وفاداری مشتریان شرکت دیجی کالا: نقش تعدیل کننده جنسیت، سن و دفعات خرید رشته ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی عوامل موثر بر اعتماد و رضایت مشتریان در بهره گیری از موبایل بانک و اینترنت بانک

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر اعتماد و رضایت مشتریان در بهره گیری از موبایل بانک و اینترنت بانک

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر اعتماد و رضایت مشتریان در بهره گیری از موبایل بانک و اینترنت بانک رشته تحصیلی: تجارت الکترونیک، ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر پذیرش بانکداری الکترونیکی بر قصد پذیرش فناوری مشتریان بانک ملت

پروپوزال بررسی تاثیر پذیرش بانکداری الکترونیکی بر قصد پذیرش فناوری مشتریان بانک ملت

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر پذیرش بانکداری الکترونیکی بر قصد پذیرش فناوری مشتریان بانک ملت رشته تحصیلی: تجارت الکترونیک، بازاریابی ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر عملکرد کارکنان سازمان با نقش میانجیگری رضایت ارباب رجوع و  نوآوری (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)

پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر عملکرد کارکنان سازمان با نقش میانجیگری رضایت ارباب رجوع و نوآوری (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)

عنوان پروپوزال: عوامل موثر بر کارآفرینی درون سازمانی با تاکید بر متغیرهای منابع انسانی کارکنان تامین اجتماعی رشته تحصیلی: منابع ...

ادامه مطلب
پروپوزال عوامل موثر بر کارآفرینی درون سازمانی با تاکید بر متغیرهای منابع انسانی

پروپوزال عوامل موثر بر کارآفرینی درون سازمانی با تاکید بر متغیرهای منابع انسانی

عنوان پروپوزال: عوامل موثر بر کارآفرینی درون سازمانی با تاکید بر متغیرهای منابع انسانی کارکنان تامین اجتماعی رشته تحصیلی: منابع ...

ادامه مطلب
پروپوزال ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد عملکرد سازمانی

پروپوزال ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد عملکرد سازمانی

عنوان پروپوزال: ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد عملکرد سازمانی مطالعه موردی صنعت هتل داری ایران رشته تحصیلی: مدیریت ...

ادامه مطلب
بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی کارکنان تامین اجتماعی

بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی کارکنان تامین اجتماعی

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان تامین اجتماعی استان تهران رشته تحصیلی: مدیریت ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری مشتریان با ایجاد رضایت مشتری در شرکت لبنی هراز

پروپوزال بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری مشتریان با ایجاد رضایت مشتری در شرکت لبنی هراز

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری مشتریان با ایجاد رضایت مشتری در شرکت لبنی هراز (در قالب فرم دانشگاه) رشته تحصیلی: ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM) برکیفیت روابط مشتریان بانک

پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM) برکیفیت روابط مشتریان بانک

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM) برکیفیت روابط مشتریان بانک رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد ...

ادامه مطلب
پروپوزال تجارت اینترنت در افزایش اعتماد مشتریان

پروپوزال تجارت اینترنت در افزایش اعتماد مشتریان

عنوان پروپوزال: بررسی نقش مشخصه های تجاری اینترنت در افزایش اعتماد مشتریان رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 21 صفحه √مدل ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید