طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "پرسشنامه منابع انسانی"

پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید 19

پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید 19

هدف پرسشنامه: استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید 19 فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و دارای 3 مولفه عوامل فردیف سازمان و محیطی √شیوه نمره ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عدالت سازمانی چستر کد 356

پرسشنامه عدالت سازمانی چستر کد 356

هدف پرسشنامه: سنجش عدالت سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 26 سوال و دارای 3 مولفه عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی می باشد. √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عدالت سازمانی کالکيت کد 258

پرسشنامه عدالت سازمانی کالکيت کد 258

هدف پرسشنامه: سنجش عدالت سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال و دارای 3 مولفه عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی می باشد. √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازماني مرادی

پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازماني مرادی

هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان نسبت به تغییر سازماني فرمت: Word ?تعداد سوال: 20 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مقاومت در برابرتغییر ارگ

پرسشنامه مقاومت در برابرتغییر ارگ

هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان در برابر تغییر فرمت: Word ?تعداد سوال: 15 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر

پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر

هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان در برابر تغییر فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی یوندات

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی یوندات

هدف پرسشنامه: بررسی نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 9 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و ...

ادامه مطلب
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتزر (کد 254896)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتزر (کد 254896)

هدف پرسشنامه: فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتزر فرمت: Word ?تعداد سوال: 42 سوال و 4 مولفه که در ذیل شرح داده شده است. √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی شائو

پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی شائو

هدف پرسشنامه: میزان فرهنگ یادگیری سازمانی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 9 سوال و 3 مولفه (ایمنی روانی، آزدی نظر، تصمیم گیری ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رهبری تحول گرا

پرسشنامه رهبری تحول گرا

هدف پرسشنامه: بررسی میزان بهره گیری سبک رهبری تحول گرا مدیران در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 20 سوال و 4 مولفه (ویژگی های ایده آل، رفتار ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رهبری تعاملی شائو

پرسشنامه رهبری تعاملی شائو

هدف پرسشنامه: بررسی میزان بهره گیری سبک رهبری تعاملی مدیران در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 8 سوال و 2 مولفه (پاداش شرطی، مدیریت با ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر استراتژی‌های رقابتی پورتر بر ابعاد کیفیت خدمات

پرسشنامه تاثیر استراتژی‌های رقابتی پورتر بر ابعاد کیفیت خدمات

هدف پرسشنامه: تاثیر استراتژی‌های رقابتی پورتر بر رابطه میان ابعاد کیفیت خدمات و ارزش ویژه برند فرمت: Word ?تعداد سوال: 52 سوال و 3 ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید