×

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Oregon and Kanovsky)

هدف پرسشنامه: رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی  فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه مدیریتی عملکرد شغلی پاترسون

هدف پرسشنامه:  اندازه گیری عملکرد کارکنان را در حوزه ی …

پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید ۱۹

هدف پرسشنامه: استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید ۱۹ فرمت: …

پرسشنامه عدالت سازمانی چستر کد ۳۵۶

هدف پرسشنامه: سنجش عدالت سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: ۲۶ …

پرسشنامه عدالت سازمانی کالکیت کد ۲۵۸

هدف پرسشنامه: سنجش عدالت سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: ۱۸ …

پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی مرادی

هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان نسبت به تغییر سازمانی فرمت: …

پرسشنامه مقاومت در برابرتغییر ارگ

هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان در برابر تغییر فرمت: Word …

پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر

هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان در برابر تغییر فرمت: Word …

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی یوندات

هدف پرسشنامه: بررسی نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان …

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتزر (کد ۲۵۴۸۹۶)

هدف پرسشنامه: فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتزر فرمت: Word ?تعداد …

0