×

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Oregon and Kanovsky)

هدف پرسشنامه: رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی  فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه مدیریتی عملکرد شغلی پاترسون

هدف پرسشنامه:  اندازه گیری عملکرد کارکنان را در حوزه ی …

پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ کد ۲۰۱

هدف پرسشنامه: سنجش عدالت سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: ۴ …

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان

هدف پرسشنامه: بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان فرمت: …

پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی شائو

هدف پرسشنامه: میزان فرهنگ یادگیری سازمانی در سازمان فرمت: Word …

پرسشنامه رهبری تعاملی شائو

هدف پرسشنامه: بررسی میزان بهره گیری سبک رهبری تعاملی مدیران …

پرسشنامه ۶۵۹۴: نشاط سازمانی کرولف

هدف پرسشنامه: بررسی میزان احساس نشاط افراد از کار در …

پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران

هدف پرسشنامه: پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس، گاردنر، کامینگز و …

پرسشنامه ۲۸۹: چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی

هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان چابکی در سازمان فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه خلاقیت کارکنان در سازمان رسندیپ

هدف پرسشنامه: ارزیابی خلاقیت کارکنان درسازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: …

0