همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "بازاریابی"

مقاله متنی 2856: روابط بین ابعاد ارزش ویژه برند

مقاله متنی 2856: روابط بین ابعاد ارزش ویژه برند

روابط بین ابعاد ارزش ویژه برند ابعاد ارزش ویژه برند به هم ارتباط دارند. اگرچه برخی از مطالعات نوعی رابطه شراکتی بین ابعاد تساوی را ...

ادامه مطلب
مقاله متنی 58528: ترفیع فروش

مقاله متنی 58528: ترفیع فروش

ترفیع فروش ترفیعات فروش، ابزار اصلی بازاریابی در برنامه های ارتباطات هستند که بر ارزش ویژه برند تاثیر می گذارند (والت-فلورنس و همکاران ...

ادامه مطلب
مقاله متنی انعطاف پذیری و استراتژی هایی برای انعطاف پذیری

مقاله متنی انعطاف پذیری و استراتژی هایی برای انعطاف پذیری

انعطاف پذیری البته واژه انعطاف پذیری مطابق با زمینه، معانی متفاوتی دارد و پدیده ای است که می تواند در سطوح گوناگون مطالعه شود. در متن ...

ادامه مطلب
مقاله متنی تفاوت بازاریابی رابطه مند با بازاریابی سنتی

مقاله متنی تفاوت بازاریابی رابطه مند با بازاریابی سنتی

مقاله متنی تفاوت بازاریابی رابطه مند با بازاریابی سنتی بازاریابی سنتی از دیدگاه استراتژی های سنتی بازاریابی، مشتریان اغلب با طی مراحل ...

ادامه مطلب
مقاله متنی ماهیت بازاریابی رابطه مند

مقاله متنی ماهیت بازاریابی رابطه مند

مقاله متنی ماهیت بازاریابی رابطه مند بازاریابی رابطه مند گرونروس (1991) شناسایی، برقراری، حفظ و افزایش و در زمان لازم خاتمه بخشیدن به ...

ادامه مطلب
مقاله متنی تاریخچه تجربه مشتری آنلاین

مقاله متنی تاریخچه تجربه مشتری آنلاین

تجربه مشتری تجربه مشتری آنلاین میرو اسچواگر (2000) تجربه مشتری را به عنوان " پاسخ درونی و ذهنی که مشتری نسبت به هرگونه تماس مستقیم و غیر ...

ادامه مطلب
مقاله متنی دیدگاه های بازارگرایی

مقاله متنی دیدگاه های بازارگرایی

دیدگاه های بازارگرایی پنج دیدگاه اخیراً در ادبیات بازار گرایی معرفی شده اند: دیدگاه تصمیم گیری دیدگاه هوشمندی بازار دیدگاه ...

ادامه مطلب
مقاله متنی رابطه بین شهرت فروشنده و ارزش تجربی

مقاله متنی رابطه بین شهرت فروشنده و ارزش تجربی

رابطه بین شهرت فروشنده و ارزش تجربی رابطه بین شهرت ادراکی فروشنده و ارزش افزوده تحقیقان در خصوص رابطه بین شهرت ادراکی فروشنده و ...

ادامه مطلب
مقاله متنی زمینه خرید خدمات رسانه های اجتماعی

مقاله متنی زمینه خرید خدمات رسانه های اجتماعی

زمینه خرید خدمات رسانه های اجتماعی خرید در رسانه های اجتماعی به عنوان محیط خرید در رسانه های اجتماعی که به صورت سریع در حال رشد ...

ادامه مطلب
مقاله متنی مسئولیت کنترل ساختار های رسمی

مقاله متنی مسئولیت کنترل ساختار های رسمی

مسئولیت کنترل ساختار های رسمی کنترل ساختار های رسمی اتخاذ تصمیمات خوب بر عملکرد مدیریتی تاثیر گذار است و همچنین سیستم اطلاعات ...

ادامه مطلب
مقاله متنی قابلیت های بازاریابی و اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی صادرات

مقاله متنی قابلیت های بازاریابی و اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی صادرات

قابلیت های بازاریابی و اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی صادرات قابلیت های بازاریابی قابلیت های بازاریابی معماری شامل فرآیندهای ...

ادامه مطلب
مقاله متنی نتایج عملکرد اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی صادرات

مقاله متنی نتایج عملکرد اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی صادرات

اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی صادرات جنبه های مهم سرمایه گذاری صادرات دو جنبه مهم عملکرد سرمایه گذاری صادرات عبارت است از: عملکرد ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید