همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "سمینار / ادبیات موضوعی"

سمینار بررسی توسعه مدل کسب و کار در صنعت تلکو با رویکرد مورفولوژی

سمینار بررسی توسعه مدل کسب و کار در صنعت تلکو با رویکرد مورفولوژی

عنوان سمینار: بررسی توسعه مدل کسب و کار در صنعت تلکو با رویکرد مورفولوژی رشته تحصیلی: تجارت الکترونیک مقطع: ارشد تعداد صفحات: 44 صفحه ...

ادامه مطلب
مقاله متنی جایگاه رسانه اجتماعی در بازاریابی

مقاله متنی جایگاه رسانه اجتماعی در بازاریابی

مقاله متنی رسانه اجتماعی در بازاریابی جایگاه رسانه اجتماعی در بازاریابی رسانه های اجتماعی توجه زیادی را جذب کرده بودند همانطور که ...

ادامه مطلب
سمینار بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام

سمینار بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام

عنوان سمینار: بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام رشته تحصیلی: مالی و حسابداری مقطع: ارشد تعداد صفحات: 93 ...

ادامه مطلب
سمینار تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت

سمینار تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت

عنوان سمینار: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت رشته تحصیلی: کارآفرینی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 46 صفحه فرمت: Word   فهرست مطالب ...

ادامه مطلب
سمینار تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک

سمینار تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک

عنوان پروژه: تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 61 صفحه فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی

ادبیات نظری اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی

عنوان ادبیات نظری: اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 61 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی

ادبیات موضوعی نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی

عنوان ادبیات نظری: نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 74 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری بانکداری اینترنتی

ادبیات نظری بانکداری اینترنتی

عنوان ادبیات نظری: بانکداری اینترنتی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 52 صفحه  فرمت: Word   ادبیات نظری بانکداری ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

عنوان ادبیات نظری: زنجیره تامین لازج رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 89 صفحه  فرمت: Word   ادبیات موضوعی: زنجیره ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری

ادبیات موضوعی: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری

عنوان ادبیات نظری: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 88 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی: برسی تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند

ادبیات موضوعی: برسی تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند

عنوان ادبیات نظری: برسی تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 42 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
سمینار تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه

سمینار تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه

عنوان سمینار: تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه رشته تحصیلی: مدیریت استراتژیک مقطع: ارشد تعداد صفحات: 35 ...

ادامه مطلب