همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "سمینار / ادبیات موضوعی"

سمینار بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام

سمینار بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام

عنوان سمینار: بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام رشته تحصیلی: مالی و حسابداری مقطع: ارشد تعداد صفحات: 93 ...

ادامه مطلب
سمینار تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت

سمینار تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت

عنوان سمینار: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت رشته تحصیلی: کارآفرینی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 46 صفحه فرمت: Word   فهرست مطالب ...

ادامه مطلب
سمینار تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک

سمینار تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک

عنوان پروژه: تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 61 صفحه فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی

ادبیات نظری اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی

عنوان ادبیات نظری: اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 61 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی

ادبیات موضوعی نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی

عنوان ادبیات نظری: نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 74 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری بانکداری اینترنتی

ادبیات نظری بانکداری اینترنتی

عنوان ادبیات نظری: بانکداری اینترنتی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 52 صفحه  فرمت: Word   ادبیات نظری بانکداری ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

عنوان ادبیات نظری: زنجیره تامین لازج رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 89 صفحه  فرمت: Word   ادبیات موضوعی: زنجیره ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری

ادبیات موضوعی: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری

عنوان ادبیات نظری: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 88 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی: برسی تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند

ادبیات موضوعی: برسی تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند

عنوان ادبیات نظری: برسی تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 42 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
سمینار تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه

سمینار تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه

عنوان سمینار: تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه رشته تحصیلی: مدیریت استراتژیک مقطع: ارشد تعداد صفحات: 35 ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت

ادبیات نظری تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت

عنوان ادبیات نظری: تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 45 صفحه  فرمت: Word   ادبیات ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری: کیفیت خدمات الکترونیک بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیک

ادبیات نظری: کیفیت خدمات الکترونیک بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیک

عنوان ادبیات نظری: کیفیت خدمات الکترونیک بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیک رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی، تجارت ...

ادامه مطلب