مقاله تدوین راهبردهای توسعه ورزش‌های هوایی در رشد گردشگری ورزشی گردشگردی در مناطق آزاد

عنوان مقاله: تدوین راهبردهای توسعه ورزش‌های هوایی در رشد گردشگری ورزشی گردشگردی در مناطق آزاد

نویسنده: حسن قاسمعلی پور، علی اصغر شاکریان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریتی

 فرمت: Word

حجم فایل: ۲۷۷ KB

 منبع: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

 بزودی

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده تدوین راهبردهای توسعه ورزش‌های هوایی در رشد گردشگری ورزشی

هدف کلی این پژوهش تدوین راهبردهای توسعه ورزش‌ های­ هوایی در رشد گردشگری ورزشی می‌باشد. روش تحقیق از نوع هدف کاربردی و نوع مطالعات میدانی است. که به دو صورت کمی و کیفی به بررسی مدارک و مستندات، نظرسنجی از مخاطبان ذی­نفع به روش دلفی تحلیل، و برای طراحی یک استراتژی مناسب از روش ماتریس  swot انجام گرفته شد. پرسشنامه سوالات محقق ساخته بوده که در بخش اول سوالات به صورت باز و بسته مصاحبه منظم انجام شده است.

جامعه آماری این تحقیق مدرسین ارشد چتر بازی انجمن ورزش‌های هوایی و سازمان­هواپیمایی­کشوری، نیروهای مسلح، خلبانان هواپیماهای فوق ­سبک، مدیران گردشگردی در مناطق آزاد که تعداد ۳۰  نفر می‌باشد انتخاب شد.‎ نتایج حاصل حاکی از آن است که کلیه عامل ­ها (نهادهای ورزشی، نهادهای گردشگری، نهادهای اطلاع رسانی وبازاریابی، و عوامل مشارکت در نهادهای دیگر) عوامل مؤثر بر توسعه ورزش های هوایی در رشد گردشگری ورزشی بوده اند.

نتیجه حاصل از  طراحی استراتژی مناسب به روش ماتریس  swot  توجه به اینکه توسعه ورزش های هوایی در رشد گردشگری ورزشی در مناطق آزاد دارای نقاط قوت متفاوتی است و همچنین ضعف هایی در فاکتور داخلی وجود دارد، مقایسه عوامل داخلی یعنی نقاط قوت در مقابل نقاط ضعف حاکی از آن است که قوت ها بر ضعف ها غلبه دارند و نمره ماتریس ارزیابی درونی ۸۲/۲ شده است، یعنی عددی بزرگتر از ۵/۲  ضرورت دارد.

به طور کلی این پژوهش نشان می دهد که با توجه به اهمیت هر یک از این عوامل و سرمایه گذاری بیشتر بر عوامل تأثیر گذارتر می­ توان بر توسعه ورزش ­های هوایی در رشد گردشگری ورزشی موفق عمل نمود.

کلید واژه: گردشگری ورزشی، ورزش‌های­ هوایی، چتر بازی، ورزش‌های هوایی

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

216 بازدید