کتاب الکترونیکی رقابت استراتژیک ایران و آمریکا: ترکیه و قفقاز جنوبی

عنوان کتاب: رقابت استراتژیک ایران و آمریکا: ترکیه و قفقاز جنوبی

$$$: ۱۱۰۰۰ تومان

 فرمت: pdf

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: ۳۰۵۵ KB

 دانلود اصل کتاب

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب کتاب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • خلاصه اجرایی

 • ترکیه

 • مناسبات ترکیه با آمریکا و ناتو

 • ترکیه و امنیت انرژی اروپا

 • مناسبات ترکیه با ایران

 • تفاوت رویکرد آمریکا و ترکیه نسبت به برنامه هسته ای ایران

 • نتایج به دست آمده برای سیاست آمریکا

 • قفقاز جنوبی

 • ارمنستان

 • آذربایجان

 • گرجستان

 • نتایج به دست آمده برای سیاست آمریکا

 • ترکیه

 • روابط ترکیه با آمریکا

 • همکاری نظامی آمریکا و ترکیه

 • همکاری نظامی ناتو و ترکیه

 • مشکلات روابط نظامی ترکیه با آمریکا و ناتو

 • شکل ۱: همکاری نظامی و امنیتی آمریکا با ترکیه در گذشته و حال حاضر (بر حسب میلیون)

 • شکل ۲: انتقال قابل توجه تسلیحات آمریکایی یا پیش بینی انتقال تسلیحات به ترکیه

 • شکل ۳: خرید و تحویل تسلیحات منتخب

 • نقش ترکیه در انتقال گاز طبیعی و نفت و امنیت انرژی اروپا

 • نفت

 • شکل ۸: تجارت دوجانبه ترکیه و ایران

 • شکل ۹: خط لوله های نفتی ترکیه

 • شکل ۱۰: خط لوله گاز طبیعی تبریز- آنکارا

 • شکل ۱۱: خط لوله گاز طبیعی جریان آبی

 • شکل ۱۲: خط لوله گاز طبیعی باکو- تفلیس- ارزروم

 • شکل ۱۳: خط لوله گاز طبیعی رومانی- بلغارستان- ترکیه

 • شکل ۱۴: خط لوله گاز طبیعی اتصال ترکیه- یونان- ایتالیا

 • شکل ۱۵: خط لوله گاز طبیعی نابوکو

 • شکل ۱۶: خط لوله گاز طبیعی نابوکوی غربی

 • شکل ۱۷: خط لوله های پیشنهادی گاز طبیعی

 • گاز طبیعی۶۲

 • مناسبات ترکیه با ایران

 • مناسبات سیاسی و همکاری نظامی ترکیه و ایران

 • مناسبات اقتصادی ترکیه و ایران

 • مشکلات اخیر در روابط ترکیه و ایران و جنگ داخلی در سوریه

 • شکل ۱۸: بازدیدهای دیپلماتیک سطح بالا بین ایران و ترکیه از سال ۱۹۷۹

 • تفاوت رویکرد آمریکا و ترکیه نسبت به برنامه هسته ای ایران

 • دیدگاه ترکیه و آمریکا درباره تهدید هسته ای ایران

 • تمرکز ترکیه بر یکپارچگی اقتصادی در مقابل تمرکز آمریکا بر تحریم ها

 • تلاش های ترکیه برای یافتن راه حلی برای برنامه هسته ای ایران

 • نتایج به دست آمده برای سیاست آمریکا

 • قفقاز جنوبی

 • تحولات درون کشور

 • وضعیت موجود

 • شکل ۱۹: نقشه قفقاز جنوبی بزرگ تر

 • شکل ۲۰: ارمنستان، آذربایجان و گرجستان(آمار اولیه)

 • ساختار فرقه ای

 • ساختار زبانی

 • منافع آمریکا در قفقاز جنوبی

 • فعالیت های ایران در قفقاز

 • ارمنستان

 • مناسبات آمریکا و ارمنستان

 • روابط آمریکا و ارمنستان

 • روابط اقتصادی آمریکا و ارمنستان

 • کمک های آمریکا به ارمنستان

 • افزایش رشد اقتصادی

 • بهبود حاکمیت دموکراتیک

 • مبنای مناسبات

 • منافع آمریکا

 • نقاط اختلاف

 • نگرانی آمریکا از مناسبات ارمنستان و ایران

 • شکل ۲۱: کمک های آمریکا به ارمنستان

 • شکل ۲۲: تجارت ارمنستان و آمریکا (اداره آمار آمریکا)

 • شکل ۲۳: تجارت ارمنستان و آمریکا (شاخص پیچیدگی اقتصادی MIT)

 • مناسبات ایران و ارمنستان

 • انرژی

 • بانکداری

 • شکل ۲۴: تجارت ارمنستان و ایران (شاخص پیچیدگی اقتصادی MIT)

 • نتایج سیاست

 • آذربایجان

 • مناسبات آمریکا و آذربایجان

 • مناسبات آمریکا و آذربایجان

 • کمک های آمریکا به آذربایجان

 • مناسبات اقتصادی دوجانبه

 • عضویت آذربایجان در سازمان های بین المللی

 • اهداف منطقه ای آذربایجان و انرژی

 • سیاست خط لوله

 • نقاط اختلاف

 • نگران آمریکا درباره مناسبات آذربایجان و ایران

 • شکل ۲۵: تجارت آذربایجان و آمریکا (شاخص پیچیدگی اقتصادی MIT)

 • شکل ۲۶: تجارت آذربایجان و آمریکا – لگاریتمی

 • شکل ۲۷: تجارت آذربایجان و آمریکا – خطی

 • (اداره آمار آمریکا) تجارت خارجی، آمار آمریکا

 • مناسبات آذربایجان و ایران

 • اختلافات قومی

 • روابط تجاری

 • مناسبات آذربایجان و اسرائیل و اختلافات مذهبی

 • تقسیم انرژی در دریای خزر

 • مشکل نظامی در دریای خزر

 • شکل ۲۸: تجارت آذربایجان و ایران (شاخص پیچیدگی اقتصادی MIT)

 • شکل ۲۹: جزئیات بستر دریای خزر

 • نتایج سیاست

 • گرجستان

 • مناسبات آمریکا و گرجستان

 • مناسبات آمریکا و گرجستان

 • کمک های آمریکا به گرجستان

 • اساس مناسبات

 • نقاط اختلاف

 • نگرانی آمریکا نسبت به مناسبات گرجستان و ایران

 • شکل ۳۰: تجارت گرجستان و آمریکا (اداره آمار آمریکا)

 • شکل ۳۱: تجارت گرجستان و آمریکا (شاخص پیچیدگی اقتصادی MIT)

 • مناسبات گرجستان و ایران

 • شکل ۳۲: تجارت گرجستان و ایران

 • سیاست

 • نتایج به دست آمده برای سیاست آمریکا

 • آمریکا، ترکیه و ایران: گزینه های استراتژیک برای دهه آتی

 • خلاصه اجرایی

 • پیشنهاداتی برای پیشرفت

 • مرور منابع

 • مناسبات آمریکا و ترکیه

 • اهداف استراتژیک آمریکا، ترکیه و ایران

 • آمریکا

 • ترکیه

 • ایران

 • مناسبات ترکیه و اسرائیل

 • هزاره جدید

 • نتایج به دست آمده برای آمریکا

 • درک مناسبات عراق و ترکیه

 • عراق متحد

 • جنگ سال ۲۰۰۳ و عواقب آن

 • ترکیه و ناتو

 • حضور در افغانستان

 • سیاست خارجی

 • مسائل هسته ای در خاور میانه

 • سیاست نفتی در خاور میانه

 • مقدمه و مرور منابع

 • کاترین براون

[/stextbox]

155 بازدید