عنوان کاربرگ: مدیریت استراتژیک سازمان منابع طبیعی نوشهر

سال انتشار مدیریت استراتژیکسال انتشار: 1402

فرمت: Word ،Pdf

 حجم فایل: 6.656 KB

 

.: فهرست مطالب موجود در فایل :.

کاربرگ مدیریت استراتژیک سازمان منابع طبیعی نوشهر

محتویات کاربرگ اول:

1. اين سازمان/شركت چه كالاها يا خدماتي را ارائه مي ‏دهد يا ارائه خواهد كرد؟

2. ارباب رجوع ها يا مشتريان اين سازمان/ شركت چه كساني هستند يا خواهند بود؟

3. اين شركت درچه حوزه ها يا بازارهايي (داخلي/خارجي، انحصاري/رقابتي، توليدي/خدماتي و…) و در چه محدوده جغرافيايي فعاليت مي كند يا خواهدكرد؟

4. اين شركت براي انجام فعاليت هاي خود از چه نوع فن آوري و با چه سطح پيشرفتگي بهره مي ‏گيرد يا خواهد گرفت؟

5. چه باورها، ارزش ها، آرمان ها، آرزوها و اولويت هاي اخلاقي بنيادي بر اين شركت حاكم است؟

6. اين شركت از چه مزيت رقابتي يا ويژگي متمايزي نسبت به ساير رقب ا يا سازما ن هاي مشابه خود برخوردار است؟

7. اين شركت چقدر به كاركنان و مسائل آن ها (آسايش، رضايت، خواسته ها و…) اهميت داده و توجه دارد؟

8. اين شركت تا چه حد نسبت به مسائل اجتماعي (امور خيريه، حفظ محيط زيست و…)حساس بوده و به تصوير ذهني جامعه از عملكرد خود اهميت مي دهد؟

9. در اين شركت تا چه اندازه به بقا، رشد و سودآوري توجه مي ‏شود؟

بیانیه مقصد استراتژیک سازمان منابع طبیعی نوشهر

ماموریت سازمان منابع طبیعی شهرستان نوشهر دستیابی به توسعه پایدار در منابع طبیعی شهرستان می باشد.

محتویات کاربرگ دوم:

 • ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
 • فرصت ها
 • تهدیدها
 • تحلیل

محتویات کاربرگ سوم:

 • ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
 • قوت ها
 • ضعف ها
 • تحلیل

محتویات کاربرگ چهارم:

 • کاربرگ تشکیل ماتریس سوات (توز) استخراج استراتژی های ممکن
 • دسته بندی استراتژی های ماتریس سوات (توز)

محتویات کاربرگ پنجم:

 • تعيين موقعيت استراتژيک با تشكيل ماتريس داخلی و خارجي

محتویات کاربرگ ششم:

 • تعیین استراتژي هاي مناسب (برتر)

محتویات کاربرگ هفتم:

 • ماتريس برنامه ريزي استراتژيک كمي (QSPM)

محتویات کاربرگ هشتم:

 • اولویت بندی استراتژی های مناسب

کاربرگ استراتژیک سازمان منابع طبیعی نوشهر: کاربرگ مدیریت استراتژیک متشکل از مطالب بالا می باشد که در کاربرگ سفارشی از سوی مشتری شرکت مورد نظر انتخاب می شود و تمامی موارد بالا در قالب 8 فرم به سوالات جواب داده خواهد شد و در کاربرگ دوم تا هشتم نیز اطلاعات در داخل جدول نیز تکمیل و عدد دهی می باشد.


کاربرگ استراتژیک سازمان منابع طبیعی نوشهر

1. اين سازمان/شركت چه كالاها يا خدماتي را ارائه مي‏ دهد يا ارائه خواهد كرد؟

سازمان اداره منابع طبیعی نوشهر به ارائه خدمات ذیل می پردازد:

 • حفاظت مستمر همه جانبه ازحدود منابع ملی و طبيعی جنگلها ومراتع حفاظتی وذخاير جنگلی
 • تهيه وتوزيع وسائل ولوازم مخابراتی وبی سيم واطلاع رسانی جهت جلوگيری ازهرنوع تخلف واطفاء حريق وآموزش به مأمورين وعوامل حفاظتی
 • تهيه طرحهای بهره برداری ازمنابع ملی وطبيعی
 • برآورد پتانسيل وظرفيت توليد مراتع وتعداد دام موجود درمراتع ومميزی وتنسيق وتعيين ظرفيت مجاز استفاده ازمراتع
 • پيگيری درجهت تشکل دامداران وبهره برداران ومجريان طرحهای مرتعداری وهمکاری جهت استفاده ازتسهيلات بانکی برای آنان
 • انجام مطالعات وشناسائی وشناخت ظرفيتهای منطقه ای وتهيه طرحهای جنگلکاری ، احياء و توليدنهال
 • ايجاد وتجهيز تفرجگاهها وپارکهای جنگلی وطبيعی ودست کاشت
 • توليد وجمع آوری بذر وتعيين مناطق وذخائرجنگلی وامور مراقبتی ونگهداری ازمناطق مذکور

تهيه طرح های مديريت منابع جنگلی وصيانت ازجنگلها ونظارت برآنها

2. ارباب رجوع ها يا مشتريان اين سازمان/ شركت چه كساني هستند يا خواهند بود؟

مشتریان سازمان را آحاد مردم تشکیل می دهند.

3. اين شركت درچه حوزه ها يا بازارهايي(داخلي/خارجي، انحصاري/رقابتي، توليدي/خدماتي و…) و در چه محدوده جغرافيايي فعاليت مي كند يا خواهدكرد؟

خدمات سازمان در حیطه منابع طبیعی شهرستان نوشهر ارائه خواهد گردید.

4. اين شركت براي انجام فعاليت هاي خود از چه نوع فن آوري و با چه سطح پيشرفتگي بهره مي‏گيرد يا خواهدگرفت؟

سازمان از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای برای شناسایی و حفظ احیای مراتع و جنگل ها و سایر منابع طبیعی در معرض تخریب بهره می گیرد.

5. چه باورها، ارزش ها، آرمان ها، آرزوها و اولويت هاي اخلاقي بنيادي بر اين شركت حاكم است؟

باورهای و ارزش های سازمان به شرح ذیل می باشد:

 • نوع دوستی و حفظ کرامت انسانها
 • تکریم کارکنان و نیروهای داوطلب
 • داقت و فداکاری، ایثار و تعهد به ارزشهای اخلاقی و دینی
 • دانش محوری
 • رضایت مندی
 • مسئولیت پذیری
 • عدالت اجتماعی
 • تعالی
 • پویایی
 • شایسته سالاری
 • تسکین آلام بشری

6. اين شركت از چه مزيت رقابتي يا ويژگي متمايزي نسبت به ساير رقبا يا سازمان هاي مشابه خود برخوردار است؟

از مزیت های رقابتی بهره گیری از افراد متخصص و بهره گیری از طرح های پژوهشی در حفظ  و احیای گونه های طبیعی و حیوانی می باشد.

7. اين شركت چقدر به كاركنان و مسائل آن ها (آسايش، رضايت، خواسته ها و…) اهميت داده و توجه دارد؟

سازمان منابع طبیعی نوشهر معتقد است کارکنانش سرمایه‌های اصلیشان هستند و رشد آنها به رشد آنان وابسته است. سعی می‌نماید با جذب افراد متعهد، اخلاق ‌مدار، صادق، دوستدار محیط زیست و دارای توان فکری و اجرایی بالا به وظایف خود در قبال مردم به خوبی عمل کند.

8. اين شركت تا چه حد نسبت به مسائل اجتماعي (امور خيريه ، حفظ محيط زيست و…)حساس بوده و به تصوير ذهني جامعه از عملكرد خود اهميت مي دهد؟

سازمان منابع طبیعی نوشهر با آگاهی از وظایف خود نسبت به جامعه، در انجام فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت‌های زیست محیطی و حفظ و احیای گونه های گیاهی و حیوانی خود را متعهد می داند.

9. در اين شركت تا چه اندازه به بقا، رشد و سودآوري توجه مي‏ شود؟

سازمان منابع طبیعی نوشهر بقای خود را در حفظ و احیای منابع طبیعی شهرستان نوشهر می داند.

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225