کاربرگ مدیریت استراتژیک سازمان منابع طبیعی نوشهر

عنوان کاربرگ: مدیریت استراتژیک سازمان منابع طبیعی نوشهر

سال انتشار مدیریت استراتژیکسال انتشار: ۱۴۰۲

فرمت: Word ،Pdf

 

.: فهرست مطالب موجود در فایل :.

کاربرگ مدیریت استراتژیک سازمان منابع طبیعی نوشهر

محتویات کاربرگ اول:

۱. این سازمان/شرکت چه کالاها یا خدماتی را ارائه می ‏دهد یا ارائه خواهد کرد؟

۲. ارباب رجوع ها یا مشتریان این سازمان/ شرکت چه کسانی هستند یا خواهند بود؟

۳. این شرکت درچه حوزه ها یا بازارهایی (داخلی/خارجی، انحصاری/رقابتی، تولیدی/خدماتی و…) و در چه محدوده جغرافیایی فعالیت می کند یا خواهدکرد؟

۴. این شرکت برای انجام فعالیت های خود از چه نوع فن آوری و با چه سطح پیشرفتگی بهره می ‏گیرد یا خواهد گرفت؟

۵. چه باورها، ارزش ها، آرمان ها، آرزوها و اولویت های اخلاقی بنیادی بر این شرکت حاکم است؟

۶. این شرکت از چه مزیت رقابتی یا ویژگی متمایزی نسبت به سایر رقب ا یا سازما ن های مشابه خود برخوردار است؟

۷. این شرکت چقدر به کارکنان و مسائل آن ها (آسایش، رضایت، خواسته ها و…) اهمیت داده و توجه دارد؟

۸. این شرکت تا چه حد نسبت به مسائل اجتماعی (امور خیریه، حفظ محیط زیست و…)حساس بوده و به تصویر ذهنی جامعه از عملکرد خود اهمیت می دهد؟

۹. در این شرکت تا چه اندازه به بقا، رشد و سودآوری توجه می ‏شود؟

بیانیه مقصد استراتژیک سازمان منابع طبیعی نوشهر

ماموریت سازمان منابع طبیعی شهرستان نوشهر دستیابی به توسعه پایدار در منابع طبیعی شهرستان می باشد.

محتویات کاربرگ دوم:

 • ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
 • فرصت ها
 • تهدیدها
 • تحلیل

محتویات کاربرگ سوم:

 • ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
 • قوت ها
 • ضعف ها
 • تحلیل

محتویات کاربرگ چهارم:

 • کاربرگ تشکیل ماتریس سوات (توز) استخراج استراتژی های ممکن
 • دسته بندی استراتژی های ماتریس سوات (توز)

محتویات کاربرگ پنجم:

 • تعیین موقعیت استراتژیک با تشکیل ماتریس داخلی و خارجی

محتویات کاربرگ ششم:

 • تعیین استراتژی های مناسب (برتر)

محتویات کاربرگ هفتم:

 • ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

محتویات کاربرگ هشتم:

 • اولویت بندی استراتژی های مناسب

کاربرگ استراتژیک سازمان منابع طبیعی نوشهر: کاربرگ مدیریت استراتژیک متشکل از مطالب بالا می باشد که در کاربرگ سفارشی از سوی مشتری شرکت مورد نظر انتخاب می شود و تمامی موارد بالا در قالب ۸ فرم به سوالات جواب داده خواهد شد و در کاربرگ دوم تا هشتم نیز اطلاعات در داخل جدول نیز تکمیل و عدد دهی می باشد.


کاربرگ استراتژیک سازمان منابع طبیعی نوشهر

۱. این سازمان/شرکت چه کالاها یا خدماتی را ارائه می‏ دهد یا ارائه خواهد کرد؟

سازمان اداره منابع طبیعی نوشهر به ارائه خدمات ذیل می پردازد:

 • حفاظت مستمر همه جانبه ازحدود منابع ملی و طبیعی جنگلها ومراتع حفاظتی وذخایر جنگلی
 • تهیه وتوزیع وسائل ولوازم مخابراتی وبی سیم واطلاع رسانی جهت جلوگیری ازهرنوع تخلف واطفاء حریق وآموزش به مأمورین وعوامل حفاظتی
 • تهیه طرحهای بهره برداری ازمنابع ملی وطبیعی
 • برآورد پتانسیل وظرفیت تولید مراتع وتعداد دام موجود درمراتع وممیزی وتنسیق وتعیین ظرفیت مجاز استفاده ازمراتع
 • پیگیری درجهت تشکل دامداران وبهره برداران ومجریان طرحهای مرتعداری وهمکاری جهت استفاده ازتسهیلات بانکی برای آنان
 • انجام مطالعات وشناسائی وشناخت ظرفیتهای منطقه ای وتهیه طرحهای جنگلکاری ، احیاء و تولیدنهال
 • ایجاد وتجهیز تفرجگاهها وپارکهای جنگلی وطبیعی ودست کاشت
 • تولید وجمع آوری بذر وتعیین مناطق وذخائرجنگلی وامور مراقبتی ونگهداری ازمناطق مذکور

تهیه طرح های مدیریت منابع جنگلی وصیانت ازجنگلها ونظارت برآنها

۲. ارباب رجوع ها یا مشتریان این سازمان/ شرکت چه کسانی هستند یا خواهند بود؟

مشتریان سازمان را آحاد مردم تشکیل می دهند.

۳. این شرکت درچه حوزه ها یا بازارهایی(داخلی/خارجی، انحصاری/رقابتی، تولیدی/خدماتی و…) و در چه محدوده جغرافیایی فعالیت می کند یا خواهدکرد؟

خدمات سازمان در حیطه منابع طبیعی شهرستان نوشهر ارائه خواهد گردید.

۴. این شرکت برای انجام فعالیت های خود از چه نوع فن آوری و با چه سطح پیشرفتگی بهره می‏گیرد یا خواهدگرفت؟

سازمان از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای برای شناسایی و حفظ احیای مراتع و جنگل ها و سایر منابع طبیعی در معرض تخریب بهره می گیرد.

۵. چه باورها، ارزش ها، آرمان ها، آرزوها و اولویت های اخلاقی بنیادی بر این شرکت حاکم است؟

باورهای و ارزش های سازمان به شرح ذیل می باشد:

 • نوع دوستی و حفظ کرامت انسانها
 • تکریم کارکنان و نیروهای داوطلب
 • داقت و فداکاری، ایثار و تعهد به ارزشهای اخلاقی و دینی
 • دانش محوری
 • رضایت مندی
 • مسئولیت پذیری
 • عدالت اجتماعی
 • تعالی
 • پویایی
 • شایسته سالاری
 • تسکین آلام بشری

۶. این شرکت از چه مزیت رقابتی یا ویژگی متمایزی نسبت به سایر رقبا یا سازمان های مشابه خود برخوردار است؟

از مزیت های رقابتی بهره گیری از افراد متخصص و بهره گیری از طرح های پژوهشی در حفظ  و احیای گونه های طبیعی و حیوانی می باشد.

۷. این شرکت چقدر به کارکنان و مسائل آن ها (آسایش، رضایت، خواسته ها و…) اهمیت داده و توجه دارد؟

سازمان منابع طبیعی نوشهر معتقد است کارکنانش سرمایه‌های اصلیشان هستند و رشد آنها به رشد آنان وابسته است. سعی می‌نماید با جذب افراد متعهد، اخلاق ‌مدار، صادق، دوستدار محیط زیست و دارای توان فکری و اجرایی بالا به وظایف خود در قبال مردم به خوبی عمل کند.

۸. این شرکت تا چه حد نسبت به مسائل اجتماعی (امور خیریه ، حفظ محیط زیست و…)حساس بوده و به تصویر ذهنی جامعه از عملکرد خود اهمیت می دهد؟

سازمان منابع طبیعی نوشهر با آگاهی از وظایف خود نسبت به جامعه، در انجام فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت‌های زیست محیطی و حفظ و احیای گونه های گیاهی و حیوانی خود را متعهد می داند.

۹. در این شرکت تا چه اندازه به بقا، رشد و سودآوری توجه می‏ شود؟

سازمان منابع طبیعی نوشهر بقای خود را در حفظ و احیای منابع طبیعی شهرستان نوشهر می داند.

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

224 بازدید