مقاله انگلیسی گوناگونی و حسابداری برای پروژه های جدید: درون ترازنامه ای یا برون ترازنامه ای

عنوان انگلیسی مقاله: 

Diversification and the Accounting for New Projects On or Off the Balance Sheet

ترجمه عنوان مقاله: گوناگونی و حسابداری برای پروژه های جدید: درون ترازنامه ای یا برون ترازنامه ای

رشته: حسابداری

سال انتشار: ۲۰۰۳

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۳۷ صفحه

منبع: New York University

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

 

چکیده مقاله حسابداری در باب درون ترازنامه ای یا برون ترازنامه ای

درون ترازنامه ای یا برون ترازنامه ای: یک معامله تامین مالی استقراضی که طوری سازمان یافته تا از شناسایی بدهی جلوگیری شود، تامین مالی برون ترازنامه ای نامیده می شود. منافع حاصل از تامین مالی برون ترازنامه ای شامل کسب ارزانتر بدهی از طریق ضمانت آسان بازپرداخت بدهی به وسیله قراردادهای بدهی جاری، نگهداری نسبت های بدهی به سرمایه در وضعیت مطلوب، حفظ رتبه بندی ریسک اعتبار و توانایی استقراض آتی، تامین اعتبار پروژه ها به طریقی جدا از بودجه های سرمایه ای مصوب. با وجود این جذابیت ها بسیاری از شرکت ها روش تامین مالی مرسوم (تامین مالی ترازنامه ای) را انتخاب می کنند. ما نشان می دهیم شرکت های مجاز به انتخاب بین تامین مالی برون ترازنامه ای یا تامین مالی ترازنامه ای می توانند نقش اطلاعاتی مثبتی را ایفا کنند، علی رغم اینکه دادن مجوز برای این انتخاب، صداقت ترازنامه را به خطر می اندازد.

در زمینه تامین وجوه برای پروژه های جدید ما نتیجه می گیریم که شرکت ها بین این دو روش تامین مالی یک تعادل ایجاد می کنند. این شیوه ایجاد تعادل، اطلاعات مفیدی برای ارزیابی قیمت سهام شرکت ها مهیا می کند. بر طبق مدارک حکایتی ما نشان می دهیم که شرکت های با ریسک بالاتر از تامین مالی برون ترازنامه ای استفاده می کنند و پروژه هایی که از این طریق تامین مالی می شوند، پروژه هایی با ریسک بالاتر هستند.

Abstract Diversification and the Accounting for New Projects On or Off the Balance Sheet

A debt financing transaction that is structured to avoid explicit liability recognition is known as off-balance sheet financing (OBSF). Purported benefits from OBSF include raising cheaper debt by guaranteeing debt repayments unencumbered by current debt contracts, maintaining desired debt-to-capitalization ratios, preserving credit ratings and future borrowing capacity, funding projects beyond approved capital budgets. Despite its appeal, many firms choose conventional financing (balance sheet financing or BSF).

We demonstrate that allowing firms the choice between OBSF and BSF can play a positive informational role, notwithstanding the argument that permitting this choice compromises the representational faithfulness of the balance sheet. In the context of raising funds for a new project, we derive an equilibrium in which the firms divide themselves between OBSF and BSF in a manner that provides useful information for valuing the firms’ stock prices. Consistent with anecdotal evidence we demonstrate riskier firms use OBSF and the projects financed are the riskier projects.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

 

106 بازدید