پکیج کامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش ویژگی شخصیتی

هدف پرسشنامه: برسی نقش ویژگی های شخصیتی به اعتیاد به اینترنت

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۰۵ سوال (متشکل از سه پرسشنامه و ۱۰ مولفه می باشد)

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یا با هدف تعیین اعتیاد به اینترنت توسط یانگ در سال ۱۹۹۸ طراحی شده است. تاین پرسشنامه متشکل از ۲۰سال می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمردهی شده است.

توضیحات پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO-FF

پرسشنامه فوق توسط کاستا و مک کری با هدف بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در تمایل به استفاده به اینترنت طراحی شده است این پرسشنامه متشکل از ۶۰ سال و ۵ مولفه (روان رنجوری، برون گرایی، باز بودن نسبت به تجربه، سازگاری، باوجدان بودن) می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمردهی شده است.

پرسشنامه تمایل استفاده از اینترنت اسلانبای

پرسشنامه فوق توسط اسلانبای در سال ۲۰۰۸ با هدف بررسی میل و رغبت افراد به استفاده از اینترنت طراحی شده است این پرسشنامه متشکل از ۲۵ سال و ۵ مولفه (اهداف و نیات، بهبود شخصی، ارتباطات مجازی، جبران خدمات مالی، جوامع مجازی) می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمردهی شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

  • من بیشتر از آنچه قصد دارم، در اینترنت می مانم.
  • من به خاطر ماندن در خط اینترنت اعضای خانواده را نادیده می گیرم.
  • دیگران از من به خاطر میزان در اینترنت بودنم شاکی هستند.
  • به خاطر اینترنت نمرات و تکالیفم در تحصیل افت کرده است.
  • من ایمیل هایم را پیش از کار های ضروری دیگران چک می کنم.
  • عملکرد کارهای روزانه ام و کارهای مفید انجام دادنم به خاطر اینترنت آسیب دیده است.
  • وقتی کسی هنگام در خط اینترنت بودن مزاحم من می شود، من غر می زنم، فریاد می زنم یا عصبانی می شوم
  • من فکر می کنم درهنگام عدم اتصال به اینترنت حواس پرتی دارم، ولی هنگام اتصال به اینترنت حواسم بهتر می شود.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

 

184 بازدید