تحلیل: تحلیل آماری به روش فازی انتخاب تأمین کننده به روش‌ تصمیم‌گیری چند معیاره در شرایط فازی

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت صنعتی

مقطع پروپوزال مقطع: مقاطع ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 30 صفحه

فرمت: Pdf & Word

قیمت: 12500 تومان

 

مختصری از توضیحات

روش AHP فازی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان

این تحقق به انتخاب معیارها برای ارزیابی با استفاده از روش AHP فازی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان با استفاده از رویکرد تاپسیس فازی پرداخته است. با توجه به اینکه در این پژوهش هدف شناسایی عوامل و معیارهای موثر بر رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان و میزان اهمیت هر یک از آنهاست، بنابراین می‌توان تحقیق را در قالب تحقیقات توصیفی طبقه بندی نمود.

هدف تحقیق
انتخاب مناسب‌ترین تأمین‌کنند با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در شرایط فازی، یکی از اهداف تحقیق به شمار می‌آید.

تعيين مهمترين شاخص‌هاي مؤثر

به منظور تعيين مهمترين معيارهاي انتخاب تأمين‌كننده، پرسشنامه نوع اول كه شامل 33 شاخص بود تنظيم و طراحي شد. در اين پرشنامه از پاسخ‌دهندگان درخواست شد تا اهميت هر يك از شاخص‌هاي مندرج در پرسشنامه را در يك طيف 7‌تايي ليكرت (خيلي زياد، زياد، نسبتاً زياد، متوسط، نسبتاً كم، كم، خيليكم) مشخص كنند. پس از جمع‌آوري پرسشنامه‌ها، با استفاده از آزمون فرض فازي مهمترين معيارهاي مؤثر تعيين شد. فرضيه‌هاي آزمون بر اساس طيف 7‌تايي و براي هر معيار پيشنهادي به صورت زير تدوين شده است.

تعيين درجه اهميت معيارها

به منظور تعيين درجه اهميت معيارهاي مؤثر در ارزيابي تأمين‌كنندگان، از روش‌هاي ذهني و عيني استفاده شد. بر اين اساس با طراحي پرسشنامه و انجام مقايسات زوجي توسط صاحب‌نظران صنعت و با استفاده از پرسشنامه نوع دوم و بر مبناي تكنيك AHP فازي وزن شاخص‌هاي منتج از پرسشنامه اول و آزمون فرض فازي محاسبه مي شود

 

فایل مورد نظر فصل چهارم بصورت کامل همرا باه تجزیه و تحلیل به به روش فازی می باشد.

کاربران سایت جهت ارتقا و کیفیت سایت و همچنین جهت دریافت پرسش ها می توانند از طریق شماره تماس ذیل و یا فرم تماس و سایت از طریق شماره واتس اپ و تلگرام شماره های 09120323225 و یا 09390959982 با ما مکاتبه نمایند.

تحلیل آماری پایان نامه در مدیر 123

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

فرم تماس با ما