عنوان پروژه: بررسی محیط آژانس های تبلیغاتی (مطالعه موردی آژانس تبلیغاتی بادکوبه)

فرمت: pdf ،Word

http://modir3-3.ir/images/tarikh.png تعداد صفحات: 5 صفحه

پروژه کلاسی بررسی محیط آژانس های تبلیغاتی (مطالعه موردی بادکوبه)

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب موجود در فایل” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مکتب پارادایم مدرنیست

محیط عمومی:

 • قانونی
 • فرهنگی و اجتماعی
 • اقتصادی

شبکه بین سازمانی

 • مشتریان
 • شرکت های رقیب
 • تامین کنندگان
 • شرکا و سهامداران اصلی
 • ادره فرهنگ و ارشاد

پارادایم نمادین تفسیری

دیدگاه مدرنیست ها سه نظریه مطرح می گردد:

 • اقتضایی
 • وابستگی منابع
 • بوم شناسی جمعیت

 

آژانس تبلیغاتی بادکوبه

بادکوبه یک آژانس تبلیغاتی خلاق تمام خدمت است. ما در مدت بیست سال با بیش از 200 برند ایرانی و جهانی همکاری داشته‌ایم و با تکیه بر بیست سال تجربه دریافته‌ایم که با تغییر رویکرد و نگاه علمی به حرفه‌مان «تبلیغات» امکان خلق تبلیغات علمي خلاق و اثر بخش وجود دارد.

بادکوبه میگوید: باور داریم شغل ما صرفاً تبلیغات نیست، بلکه خلق بستری است برای تحقق آینده‌ای فراتر از تصور شما. با این رویکرد، حقیقت برندتان را از دل واقعیت کشف می‌کنیم تا به پشتوانه منطق و بی‌نیاز از بزرگنمایی، به رویای شما از آینده‌ پر و بال دهیم و شما را به آینده‌ای بزرگ‌تر از آینده خلق‌شده‌تان برسانیم. چراکه بارها راستی و هوشمندی را در کنار هم آزموده‌ایم و به خواسته‌مان که خلق و توسعه برند در بازار و به دست آوردن همراهی و قلب مخاطب است رسیده‌ایم.

مأموریت بادکوبه: ماموریت تیم ما رونق کسب و کار مشتریانمان است، از طریق بهره مندی از قدرت متدولوژی “برندینگ روراست” و استفاده از ابزار استراتژی و خلاقیت برای خلق ارتباطات اثربخش و کارا که منجر به شعف مشتری میگردد.

فلسفه بادکوبه: ما برای خلق آینده ای قدرتمند ایستاده ایم، تحول زندگی بشر و ارتقای سطح کیفی آن، برای گسترش شور و عشق در یک فضای امکان،  برای خلق بستری که تحقق این موارد در آن ممکن باشد.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225