عنوان پروژه: پیاده سازی کارت امتیازی متوازن در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)

رشته تحصیلی: مدیریت

تعداد صفحات: 16 صفحه

فرمت: Pdfword

 

فهرست مطالب

معرفی کارت امتیازی متوازن در بیمارستان

 • اجزای یک مدل کارت امتیازی متوازن برای بیمارستان
 • مرحله اول: ارزیابی آمادگی
 • مرحله دوم: برنامه ریزی
 • مرحله سوم – پیاده سازی تکنیکی
 • مرحله چهارم – یکپارچه سازی سازمان
 • مرحله پنجم – اجرا / بهبود
 • چشم انداز بیمارستان
 • ماموریت بیمارستان
 • ارزش های بیمارستان
 • نقاط قوت بیمارستان
 • نقاط ضعف بیمارستان
 • ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
 • ماتریس SWOT

قسمتی از مقاله

معرفی کارت امتیازی متوازن در بیمارستان

ازآنجا که اجرای این مدل در درون سازمان، مستلزم کسب تعهد و حمایت مدیریت ارشد و همراه ساختن سیر افراد درون سازمان در راستای پیاده سازی آن می باشد، در ابتدا جلساتی جهت جلب رضایت مدیریت ارشد در خصوص لزوم پیاده سازی این مدل دربیمارستان و حصول اطمینان ازتعهد ایشان، برگزار گردید. سپس مفاهیم اولیه، فرضیات و اصول کلی طرح، برای مدیران و مسئولین بخش ها تشریح شد و ازاین طریق زمینه حمایت ایشان ازپیاده سازی کارت امتیازی متوازی به منظوربهبود عملکرد، فراهم آمد.

پروپوزال های آماده

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225