پروژه بوم مدل کسب و کار مراقبت های بهداشتی کودکان آتلانتا

عنوان پروژه: اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار شرکت مراقبت های بهداشتی کودکان آتلانتا

سال انتشار مدیریت استراتژیکصفحات: ۴ صفحه

فرمت: Word ،Pdf

حجم فایل: ۲.۵۲۱ KB

بوم مدل کسب و کار مراقبت های بهداشتی کودکان آتلانتا

تعریف بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار یک نمایش بصری از یک مدل کسب و کار است که تمام عوامل استراتژیک کلیدی را برجسته می کند. به عبارت دیگر، یک مرور کلی، جامع و کامل از عملکرد شرکت، مشتریان، جریان های درآمد و موارد دیگر است. تعریف واقعی بوم مدل کسب و کار اولین بار توسط الکساندر اوستروالدر، کارآفرین و مشاور سوئیسی ارائه شد، اما در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت.

داستان شکل گیری شرکت مراقبت های بهداشتی آتلانتا

شرکت پیشرو ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی کودکان بوده است در ابتدا فعالیت خود را با سه بیمارستان در چندین محله شروع کرده است. شرکت با بیش از ۱۰۰ سابقه تنها به دنبال یک هدف برای بچه‌ها بوده است آن هم امروز بهتر و فردای سالم‌تر برای بچه ها است.

بخش مشتری

مشتریان شرکت را کودکان معلول و فرزندان خانواده های در مانده در مراقبت از فرزندان تشکیل می دهند. مشتریان شرکت از طریق مراجعه در اختیار قرار دادن فرزندان معلول و مورد نیاز به مراقبت های تخصصی به رشد بهتر و کاهش آسیب های کودکان معلول کمک خواهند کرد.

ارتباط با مشتریان

مشتریان شرکت از طریق تبلیغات دهان به دهان با شرکت آشنا خواهند شد و از طریق نمایندگی های شرکت با آنان ارتباط برقرار خواهند کرد. و از این طریق بچه ها و آشنایانی که نیاز به مراقبت های بهداشتی برای کودکان هستند را به شرکت معرفی خواهند کرد.

پروژه اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار برای سامانه ۱۱۸

 

فهرست مطالب

۱- بخش بندی مشتریان
۲- ارزش پیشنهادی
۳- کانالهای توزیع
۴- ارتباط با مشتریان
۵- جریان های در آمدی
۶- منابع کلیدی
۷- فعالیت های کلیدی
۸- شرکای کلیدی
۹- ساختار هزینه ها

۴  صفحه Word وPDF

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

173 بازدید