عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارزش بازار مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت مالی و حسابداری

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: 31 صفحه

مدل: دارد

فرمت: Word

 قیمت: 8500 تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب

 • بیان مساله
 • اهمیت مساله
 • پیشینه پژوهش
 • مطالعات داخلی
 • مطالعات خارجی
 • پرسش اساسی تحقیق
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش تحقیق
 • روش تجزیه و تحلیل داده­ها
 • جامعه، روش نمونه­گیری و حجم نمونه
 • روش جمع آوری داده­ ها
 • متغیرهای پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • تعریف واژه های عملیاتی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ارزش بازار[1]  (MV)

ارزش بازار عبارت است از قیمت فروش یک قلم دارایى (البته اگر به فروش رسد). اگر اوراق بهادار یک شرکت در بورس اوراق بهادار معامله شود، معمولاً قیمت معامله مؤید ارزش بازار آن اوراق تلقى مى‌شود. (پورحیدری و بیات، 1388)

مالکیت نهادی

به عنوان كسری از سهامی تعریف می شود كه سهامدارن عمده مالك آن است، یعنی اینكه سهامداران نهادی

حداقل 50 درصد كل سهام منتشره را كنترل كنند در غیر این صورت متغیر مالكیت نهادی صفر تعیین می شود.

مالکیت شرکتی

به عنوان كسری از سهامی تعریف می شود كه سهامدارن عمده اشخاص حقوقی غیردولتی هستند.

مالکیت مدیریتی

سرمایه گذاران مدیریتی نیز شركت­های خانوادگی هستند كه عمده مالكیت شركت در اختیار یك خانواده یا گروه فامیلی است

ساختار مالکیت

واژه مالکیت در فرهنگ معین(1384)به معنی “حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است”. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است(اعتمادی و همکاران،1388: 64).

تضاد منافع سهامداران با مدیریت یكی از موضوعات مهمی است كه طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است، طبق پژوهشهای مرتبط با حاكمیت شركتی ساختار مالكیت یكی از راهكارهای حل این معضل است. مساله توزیع سود، مختص شركتهایی است كه ساخت ار حقوقی آنها سهامی عام می باشد. در این دسته از شركت ها، مد یران و مالكان دارای اختیار تصمیم گیری و قدرت اجرایی متفاوتی می باشند(بابایی زکلیگی،احمدوند،1387: 43).

با توجه به تئوری نمایندگی، ساختار مالكیت به عنوان بخشی از حاكمیت شركتی، نتیجه تلاشها برای به حداقل رساندن هزینه های مرتبط با تفكیك كنترل و مالكیت شركت می باشد. هزینه های نمایندگی، در شركتهای دارای سهم مالكیت مدیریتی بالا، به خاطر همسویی اهداف مدیر و سهامدار پایینتر هستند و در شركت های دارای سهامداران بلوكی بزرگ كه قادر به نظارت فعالیتهای مدیریتی آنها هستند هم پایینتر می باشند(رضایی و همکاران،1390: 80).

[1] Market value

 

 

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط