پروپوزال بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارزش بازار

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارزش بازار مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت مالی و حسابداری

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۳۱ صفحه

مدل: دارد

فرمت: Word

 قیمت: ۸۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب

 • بیان مساله
 • اهمیت مساله
 • پیشینه پژوهش
 • مطالعات داخلی
 • مطالعات خارجی
 • پرسش اساسی تحقیق
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش تحقیق
 • روش تجزیه و تحلیل داده­ها
 • جامعه، روش نمونه­گیری و حجم نمونه
 • روش جمع آوری داده­ ها
 • متغیرهای پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • تعریف واژه های عملیاتی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ارزش بازار[۱]  (MV)

ارزش بازار عبارت است از قیمت فروش یک قلم دارایى (البته اگر به فروش رسد). اگر اوراق بهادار یک شرکت در بورس اوراق بهادار معامله شود، معمولاً قیمت معامله مؤید ارزش بازار آن اوراق تلقى مى‌شود. (پورحیدری و بیات، ۱۳۸۸)

مالکیت نهادی

به عنوان کسری از سهامی تعریف می شود که سهامدارن عمده مالک آن است، یعنی اینکه سهامداران نهادی

حداقل ۵۰ درصد کل سهام منتشره را کنترل کنند در غیر این صورت متغیر مالکیت نهادی صفر تعیین می شود.

مالکیت شرکتی

به عنوان کسری از سهامی تعریف می شود که سهامدارن عمده اشخاص حقوقی غیردولتی هستند.

مالکیت مدیریتی

سرمایه گذاران مدیریتی نیز شرکت­های خانوادگی هستند که عمده مالکیت شرکت در اختیار یک خانواده یا گروه فامیلی است

ساختار مالکیت

واژه مالکیت در فرهنگ معین(۱۳۸۴)به معنی “حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است”. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است(اعتمادی و همکاران،۱۳۸۸: ۶۴).

تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است، طبق پژوهشهای مرتبط با حاکمیت شرکتی ساختار مالکیت یکی از راهکارهای حل این معضل است. مساله توزیع سود، مختص شرکتهایی است که ساخت ار حقوقی آنها سهامی عام می باشد. در این دسته از شرکت ها، مد یران و مالکان دارای اختیار تصمیم گیری و قدرت اجرایی متفاوتی می باشند(بابایی زکلیگی،احمدوند،۱۳۸۷: ۴۳).

با توجه به تئوری نمایندگی، ساختار مالکیت به عنوان بخشی از حاکمیت شرکتی، نتیجه تلاشها برای به حداقل رساندن هزینه های مرتبط با تفکیک کنترل و مالکیت شرکت می باشد. هزینه های نمایندگی، در شرکتهای دارای سهم مالکیت مدیریتی بالا، به خاطر همسویی اهداف مدیر و سهامدار پایینتر هستند و در شرکت های دارای سهامداران بلوکی بزرگ که قادر به نظارت فعالیتهای مدیریتی آنها هستند هم پایینتر می باشند(رضایی و همکاران،۱۳۹۰: ۸۰).

[۱] Market value

 

 

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

209 بازدید