پروپوزال بررسی رابطه ارزش برند و تصویر برند در صنعت بانکداری

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه ارزش برند و تصویر برند در صنعت بانکداری: مطالعه موردی بانک ملی استان تهران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

پرسشنامه: دارد

 فرمت: Word

 

 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • بررسی تاثیر برند خدمات روی وفاداری مشتری
 • اهمیت برند سازی در حوزه خدمات
 • مرور ادبیات و سوابق مربوطه
 • پیشینه داخلی
 • پیشینه خارجی
 • اهداف تحقیق
 • چهارچوب نظری تحقیق
 • مدل تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • روش تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو مکانی تحقیق
 • قلمرو زمانی تحقیق
 • زمان انجام تحقیق
 • زمان جمع آوری اطلاعات
 • جامعه آماری
 • روش نمونه گیری
 • حجم نمونه
 • روش و ابزار گرداوری اطلاعات
 • مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق
 • تعاریف نظری و عملیاتی
 • رضایت مشتری
 • پرسشنامه
 • منابع

پروپوزال بررسی رابطه ارزش برند و تصویر برند

نام تجاری

از جمله دارایی های نامشهود هر شرکتی است که ارزش بالایی برای شرکت ایجاد می نماید. به عقیده کاتلر نام تجاری به صورت خلاصه عبارت است از یک نام، عبارت یا اصطلاح،نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آنها معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز می نمایند. نام تجاری آن قسمت از نام و نشان تجاری است که ادا کردنی است بدین معنا که می توان، آنها را با صدا یا ادا بیان کرد (مانند پیکان، سمند) یک نام تجاری قوی ارزش ویژه بالایی دارد. بنابرتعریف لازار ارزش ویژه نام و نشان تجاری الویت بندی مصرف کننده از یک نام و نشان تجاری در مقایسه با دیگر نام و نشان های تجاری در یک طبقه از محصول است. (ابراهیمی و دیگران، ۱۳۸۷،۱۰۵).

چرناتوری و سگال[۴] در سال ۲۰۰۳ در مجله ی بازاریابی اروپا سه شاخص مهم را برای برند های خدمات موفق در نظر گرفته اند: ۱. موقعیت اصلی: این بدان معناست که شرکت ها بایدتعهدات برند خود را به درستی تعریف کنند. ثبات: ثبات در تجربه ای که به مشتری ارائه می دهند و ۳. ارزش ها: فرهنگ سازمانی مسئله ی مهمی است چرا که ارزش ها را تعیین می کند و ارزش ها روی رفتار کارکنان اثر می گذارد. (۲۰۰۳ Chernatory & Segal)

ارزش برند

تعریف نظری: آکر ارزش ویژه برند را مجموع های از ویژگیها و اعتبارات متصل به برند می داند که سبب افزایش یا کاهش ارزش ایجاد شده توسط محصول می شود. او، این ویژگی ها را به پنج گروه وفاداری، آگاهی از برند، کیفیت تصورشده، و دیگر ویژگیها(علامت ثبت شده، امتیاز انحصاری و… ) تقسیم کرده است.

تصویر ذهنی برند

مجموعه ای از ادراکات در مورد یک برند که برای مصرف کننده تداعی کننده خصوصیات آن برند است. (Keller,lane,1993,1-22)

آگاهی از برند

قدرت حضور یک برند در ذهن مشتریان را اگاهی از برند می گویند. در واقع آگاهی از یک برند بخشی از ارزش یک برند می باشد. (Aaker, 1991)

مدل مفهومی ارزش ویژه برند و تصویر برند

مدل مفهومی ارزش ویژه برند و تصویر برند

پروژه های آماده

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

527 بازدید