عنوان پروپوزال: بررسی رابطه ارزش برند و تصویر برند در صنعت بانکداری: مطالعه موردی بانک ملی استان تهران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: 25 صفحه

مدل: دارد

پرسشنامه: دارد

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بيان مسأله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
 • بررسی تاثیر برند خدمات روی وفاداری مشتری
 • اهمیت برند سازی در حوزه خدمات
 • مرور ادبیات و سوابق مربوطه
 • پيشينه داخلي
 • پيشينه خارجي
 • اهداف تحقيق
 • چهارچوب نظری تحقیق
 • مدل تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • روش تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو مکانی تحقیق
 • قلمرو زمانی تحقیق
 • زمان انجام تحقیق
 • زمان جمع آوری اطلاعات
 • جامعه آماري
 • روش نمونه گیری
 • حجم نمونه
 • روش و ابزار گرداوری اطلاعات
 • مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعريف متغیرها و اصطلاحات تحقیق
 • تعاریف نظری و عملیاتی
 • رضايت مشتري
 • پرسشنامه
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی رابطه ارزش برند و تصویر برند

نام تجاری

از جمله دارایی های نامشهود هر شرکتی است که ارزش بالایی برای شرکت ایجاد می نماید. به عقیده کاتلر نام تجاری به صورت خلاصه عبارت است از یک نام، عبارت یا اصطلاح،نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آنها معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز می نمایند. نام تجاری آن قسمت از نام و نشان تجاری است که ادا کردنی است بدین معنا که می توان، آنها را با صدا یا ادا بیان کرد (مانند پیکان، سمند) یک نام تجاری قوی ارزش ویژه بالایی دارد. بنابرتعریف لازار ارزش ویژه نام و نشان تجاری الویت بندی مصرف کننده از یک نام و نشان تجاری در مقایسه با دیگر نام و نشان های تجاری در یک طبقه از محصول است. (ابراهیمی و دیگران، 1387،105).

چرناتوری و سگال[4] در سال 2003 در مجله ی بازاریابی اروپا سه شاخص مهم را برای برند های خدمات موفق در نظر گرفته اند: 1. موقعیت اصلی: این بدان معناست که شرکت ها بایدتعهدات برند خود را به درستی تعریف کنند. ثبات: ثبات در تجربه ای که به مشتری ارائه می دهند و 3. ارزش ها: فرهنگ سازمانی مسئله ی مهمی است چرا که ارزش ها را تعیین می کند و ارزش ها روی رفتار کارکنان اثر می گذارد. (2003 Chernatory & Segal)

ارزش برند

تعریف نظری: آكر ارزش ويژه برند را مجموع هاي از ويژگيها و اعتبارات متصل به برند مي داند كه سبب افزايش يا كاهش ارزش ايجاد شده توسط محصول مي شود. او، اين ويژگي ها را به پنج گروه وفاداري، آگاهي از برند، كيفيت تصورشده، و ديگر ويژگيها(علامت ثبت شده، امتياز انحصاري و… ) تقسيم كرده است.

تصوير ذهني برند

مجموعه اي از ادراكات در مورد يك برند كه براي مصرف كننده تداعي كننده خصوصيات آن برند است. (Keller,lane,1993,1-22)

آگاهی از برند

قدرت حضور یک برند در ذهن مشتریان را اگاهی از برند می گویند. در واقع آگاهی از یک برند بخشی از ارزش یک برند می باشد. (Aaker, 1991)

مدل مفهومی ارزش ویژه برند و تصویر برند

مدل مفهومی ارزش ویژه برند و تصویر برند

پروژه های آماده

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط