پروپوزال گسترش وام های بانکی و اطلاعات خصوصی امتیازنامه های مصوب مشروط

عنوان پروپوزال: گسترش وام های بانکی و اطلاعات خصوصی امتیازنامه های مصوب مشروط

رشته تحصیلی: مدیریت مالی و حسابداری

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

مقاله بیس: دارد

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربری
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه
 • اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • مدل مفهومی تحقیق
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیر های بهره و متغیر های کنترل:
 • متغیرهای کنترل
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بیان مساله پروپوزال گسترش وام های بانکی

تحقیقات زیادی ادعا می کنند که بانک ها دارای یک مزیت در کاهش عدم تقارن های اطلاعاتی و تامین سرمایه برای شرکت های دارای اطلاعات مبهم به دلیل توانایی آنها در دسترس به اطلاعات خصوصی و به کار گیری آن اطلاعات در قرار داد ها می باشند. گرچه، این مطالعات شواهد سیستماتیک در مورد اطلاعات خصوصی خاصی که در فرایند قرار دادها استفاده می شوند را فراهم نمی کند. در عوض، این مطالب به طور مکرر بر تنظیماتی تکیه می کنند که در آن یک گروه (مثلا دارندگان بدهی عمومی) نسبت به گروه دیگر (مثلا بانک های خصوصی) دسترسی کمتری به اطلاعات خصوصی برای بدست آوردن تغییرات مقطعی در اطلاعات خصوصی دارند.

ما در جستجوی گسترش این مطالب به سه روش هستیم. اول اینکه یک منبع خاص از اطلاعات خصوصی را تشخیص می دهیم (صدور یک امتیاز نامه مشروط) و بررسی می کنیم که آیا وجود این اطلاعات خصوصی به هزینه دوره قرار داد های وام بانکی (نرخ بهره مورد نیاز برای وام دهندگان) تاثیر می گذارد یا خیر.

پروپوزال حاضر متشکل از ۶ فرضیه و ۱ فرضیه اصلی ۵ فرضیه فرعی است که همراه با مدل مقهومی می باشد. در این پروپوزال به پروپوزال گسترش وام های بانکی و اطلاعات خصوصی امتیازنامه های مصوب مشروط می پردازیم.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

247 بازدید