پروپوزال بررسی عوامل رهبران کاریزماتیک از سوی پیروان

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل رهبران کاریزماتیک از سوی پیروان

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: ۲۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • ادبیات نظری
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

رفتارهای مشوق تغییر در رهبر و کاریزمای ادراک شده رهبر

چه عاملی باعث می شود افراد یک رهبر را کاریزماتیک بدانند؟ ما نشان می دهیم که در دوران تغییر ادراک از کاریزما به میزان گستردگی بروز رفتارهای خاص مشوق تغییر از سوی رهبر بستگی دارد که آن را به عنوان تلاش هایی در جهت تشویق و پشتیبانی موثر تغییر تعریف می کنیم (رجوع شود به هرولد، فدور، کالدول و لیو، ۲۰۰۸). آن رفتار ها مستلزم برقراری ارتباط با تمام چیزهایی است که تحت تأثیر تغییر قرار گرفته است که مشخص می کند تغییر واقعاً ضروری است و آینده را ترسیم می کند و موانع موجود بر سر دستیابی به اهداف و چشم انداز بیان شده را از بین می برد (کاتر و کوهن، ۲۰۰۲). منابع مربوط به تغییر سازمانی این رفتارهای مشوق تغییر را به عنوان رفتارهایی تعریف می کنند که هدف آن ها جامعه ای است که دچار تغییر خواهد شد (هرولد و همکاران، ۲۰۰۸).

پژوهشگران از زمان وبر (۱۹۴۷) با استفاده از شواهد تجربی حاصل از مطالعه بر روی کاریزما و بحران ها توضیح داده اند که تغییر به ادراک از کاریزما کمک می کند (برای مثال بلیگ، کوهلز و پیلای، ۲۰۰۴؛ هانت، بول و داج، ۱۹۹۹).

پروپوزال فوق متشکل از ۵ فرضیه که ۱ فرضیه اصلی و ۴ فرضیه فرعی همراه مدل مفهومی (مدلی چندسطحی از ادراک کاریزمای رهبر و عملکرد تیمی) که در فایل تشریح شده است.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

233 بازدید