پروپوزال طراحی مدل پیاده سازی تکنولوژی عملکرد انسانی (HPT)

عنوان پروپوزال: طراحی مدل پیاده سازی تکنولوژی عملکرد انسانی (HPT)

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت منابع انسانی

مقطع پروپوزال مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۴۵ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۸۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعاریف مفهومی
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

 

 

200 بازدید