دسته : همه

عنوان پروپوزال: وفاداری مشتری: یک مدل میانجیگری تعدیل کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و تصویر برند

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 20 صفحه

 فرمت: Word

پروپوزال وفاداری مشتری

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • ادبیات موضوعی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فرضیات پروپوزال وفاداری مشتری

H1: کیفیت CRM با وفاداری مشتری ارتباط مثبت دارد.

H2: کیفیت خدمات از طریق نقش واسطه ای کیفیت CRM بر وفاداری مشتری تأثیر مثبت می گذارد.

H3: رضایت مشتری از طریق نقش واسطه ای کیفیت CRM بر وفاداری مشتری تأثیر مثبت می گذارد.

H4: ارزش مشتری از طریق نقش واسطه ای کیفیت CRM بر وفاداری مشتری تأثیر مثبت می گذارد.

H5: اثر واسطه ای کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری از طریق کیفیت CRM توسط تصویر برند تعدیل می شود به طوری که این اثر برای مارک های دارای تصویر بالاتر قویتر است.

H6: اثر واسطه ای رضایت مشتری بر وفاداری مشتری از طریق کیفیت CRM توسط تصویر برند تعدیل می شود به گونه ای که این اثر برای مارک های دارای تصویر بالاتر قویتر است.

H7: تأثیر واسطه ای ارزش مشتری بر وفاداری مشتری از طریق کیفیت CRM توسط تصویر برند تعدیل می شود به گونه ای که این اثر برای مارک های دارای تصویر بالاتر قویتر است.

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”سایر جزییات پروپوزال” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدل مفهومی وفاداری مشتری

مدل مفهومی، بررسی ادبیات و توسعه فرضیه ها دیدگاه های همگرا وجود دارد که متغیرهای ارزیابی خدمات از جمله کیفیت خدمات، ارزش مشتری و رضایت مشتری، قضاوت های اصلی مشتری هستند که بر اهداف رفتاری تأثیر می گذارند (کرونین و همکاران، 20001996). با این حال، تأثیر ارتباط بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری زیر سوال رفته است، به طوری که برخی از محققان اظهار داشتند كه شركت ها نباید فقط به عنوان عامل اصلی و مستقیم وفاداری مشتری بر رضایت متمركز شوند (كاماكورا و دیگران، 2002).

در حقیقت، شواهد نشان می دهد كه رضایت كمتر از 25 درصد از انحراف رفتار خرید مكرر را به خود اختصاص می دهد، و این دلیل را توضیح می دهد كه برخی از مصرف كننده های راضی از بین می روند. علاوه بر این، تحقیقات نشان می دهد که ارزش مشتری پیشینی مهم متغیرهای نتیجه مانند رفتار دهان به دهان و رفتار مکرر است. با این حال، دانش ما در مورد چگونگی ارتباط ارزش مشتری با نیت های رفتاری هنوز پراکنده است.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال