پروپوزال رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی مطالعه موردی بانک

عنوان پروپوزال: رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی مطالعه موردی بانک

پروپوزال مدیریتیرشته تحصیلی: مدیریت دولتی و منابع انسانی

پروپوزال ارشد مقطع: ارشد

 مدل: دارد

صفحات پروپوزال تعداد صفحات: ۱۹ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سوالات تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • مدل مفهومی تحقیق
 • روش تحقیق
 • روش گردآوری اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال مدیریت منابع اننسانی

قستی از بیان مساله پروپوزال

رشد روز افزون اقدامات منابع انسانی و افزایش حجم کاری در سازمان ها، بسیاری از سازمان ها را به این سمت سوق داده تا فناوری اطلاعات را به عنوان یک راه حل کارا بکار گیرند. سازمان های پولی و مالی بخصوص بانک ها نیز برای عقب نماندن از دیگر رقبا، به این سمت حرکت کرده اند. لذا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان متولی اصلی فعالیت های پولی و مالی برای عقب نماندن از این حرکت، فناوری اطلاعات را در حوزه های مختلف بخصوص حوزه منابع انسانی به کار گرفته است.

با بررسی مجلات و متونی که در داخل و یا حتی خارج به چاپ رسیده، به این نتیجه میرسیم که فناوری اطلاعات و روابط آن با متغیر های سازمانی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و یا حتی اگر هم مورد بررسی قرار گرفته، فناوری اطلاعات در کانون توجه نیست و توجه کمی به آن جلب شده است. البته، این عادلانه نیست بیان کنیم که هیچ پژوهشی درباره رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی صورت نگرفته، اما با بررسی آنها مشخص می‌شود که بیشتر این بررسی ها بر اثری که فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمان از طریق کمک به واحد منابع انسانی در انجام وظایف (لاولر،۲۰۰۳) و یا چگونگی به کارگیری فناوری اطلاعات و چگونگی مفید بودن فناوری اطلاعات در انجام وظایف واحد منابع انسانی و گاهی نیز به چگونگی توسعه سیستم فناوری اطلاعات در سازمان ها پرداخته شده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

215 بازدید