عنوان پروپوزال: بررسی رابطه تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان شرکت ایران خودرو

رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 22 صفحه

؟ پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال

پروپوزال منابع انسانی

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلي
 • اهداف فرعي
 • سؤالات پژوهش
 • سؤالات اصلی
 • سوالات فرعي
 • فرضيه‏ هاي پژوهش
 • فرضیه‌های اصلی
 • فرضیه‌های فرعی
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو موضوعی
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاريف نظری
 • تعاریف عملیاتی
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • نوع و روش پژوهش
 • روش های جمع‌ آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعه ي آماری
 • حجم نمونه
 • پرسشنامه
 • روایی پرسشنامه ها
 • پایایی پرسشنامه ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع

مختصری از توضیحات

تعریف مفهومی متغیرهای پروپوزال

تعهد سازمانی

تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش مسلط، محور توجه پژوهشگران بوده و موضوع فراتحلیل­های زیادی قرار گرفته است. رویکرد نوین به تعهد سازمانی رویکرد چند بعدی است. بنابراین، تحقیقات پژوهشگران به انواع تعهد متمرکز شده است که می­تواند برای تبیین رفتار در محیط کار در نظر گرفته شود (زاهد بابلان، 1387).

اوگبانا و هریس (2007): یک نگرش درباره­ی وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد و موفقیت و رفاه سازمان را بازگو می­کند. آلن و میر(1991): یک حالت روانی که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت تداوم خدمت در یک سازمان می­باشد. یک حالت روانی که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت تداوم خدمت در یک سازمان می­باشد.

آلن و میر (1991) مدل سه بعدی خود را مبتنی بر مشاهده شباهت­ها و تفاوت­هایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی وجود داشت، طراحی نمودند. بحث کلی آن­ها این بود که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می­دهد و بنابراین، چنین پیوندی احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد. آن­ها بین سه نوع تعهد به شرح زیر تفاوت قائل شده­اند.

تعهد عاطفی

بیانگر وابستگی عاطفی فرد به سازمان می­باشد. این شکل تعهد سازمانی با تعهد نگرشی رابطه­ی بسیار نزدیکی دارد و به عنوان وابستگی و تعلق خاطر به سازمان از طریق قبول ارزش­های سازمانی و میل به ماندن در سازمان تعریف می­شود (یان، 2016).

تعهد مستمر: در بردارنده­ی هزینه­های متصور ناشی از ترک سازمان است. یعنی تمایل فرد به ماندن در سازمان بیانگر آن است که وی به آن کار احتیاج دارد و کار دیگری نمی­تواند انجام دهد. هر چه میزان سرمایه­گذاری فرد در سازمان بیشتر باشد احتمال ترک خدمت او کاهش می­یابد. لذا میزان تعهد افزایش می­یابد، و هر چه سابقه کار افراد در یک سازمان بیشتر باشد احتمال از دست دادن چیزهایی که طی این سالها سعی کرده­اند آن­ها را برای خود حفظ کنند، کمتر می­شود (یان، 2016).

تعهد هنجاری

الزام و احساس تکلیف به باقی ماندن در سازمان را نشان می­دهد. این نوع تعهد اشاره دارد به احساس الزام  کارمند به ادامه کار در سازمان به سبب فشاری که از سوی دیگرن بر او وارد می­شود. آن­هایی که دارای درجه بالایی ار تعهد هنجاری هستند به شدت نگران آنند که اگر کار خود را ترک کنند دیگران درباره­ی آنها چه قضاوتی خواهند داشت. این گونه افراد تمایلی ندارند به اینکه مدیر یا کارفرمای خود را ناراحت کنند و نگرانند که استعفایشان موجب ایجاد نگرش نامطلوبی از سوی همکارانشان شود (یان، 2016).

تعریف تمایل به ترک خدمت

تمایل به ترک خدمت در پژوهش های زیادی مد نظر قرار گرفته است از آن جمله موبلي و همكاران است که آن را فرايند فكركردن، برنامه ريزي و قصد ترک شغل تعریف کرده است. به عقيد­ه­ي شور و مارتين از آن جا كه تمايل به ترك خدمت با ترك خدمت واقعي رابطه دارد، يك متغير وابسته­ي مناسب است. براساس مدل ترك خدمت كلاسيك، تمايل به  ترك خدمت، تابعي است از مطلوبيت وسهولت درك شده از ترك سازمان (دعائی، 1390).

به اعتقاد موجتبا و یودچوکو خروج کارکنان از سازمان یک پدیده میان رشته ای ( اجتماعی، روان شناختی و اقتصادی) و چند بعدی (کارمند، سازمان و اجتماع)  است. ولیامز، مک دانیل و نگوین و هنیمن و شواب معتقدند که در توسعه­ی این مفهوم چند بعدی، رضایت از پرداخت شکل می­گیرد و یکی از نتایج نامطلوب آن، تمایل به ترک خدمت و احتمالا ترک خدمت می­باشد (لینارس، 2015).

توضیحات پروپوزال

پروپوزال فوق با هدف بررسی رابطه تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان شرکت ایران خودرو می باشد که متشکل از 4 فرضیه همراه با مدل مفهومی می باشد که در فایل آورده شده است.

پروژه های مرتبط

پروپوزال های مدیریتیپشتیبانی مدیر 123: 09120323225