عنوان پروپوزال: بررسی تأثیرات متقابل هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری: بهبود عملکرد کارمندان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 18 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • جنیه نوآوری پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کلی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعاریف واژگان اختصاصی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

هوش عاطفی

سالوی و میر (1990) برای اولین بار به­طور رسمی، اصطلاح هوش عاطفی (EI) را شناسایی ­کردند و آن را زیر مجموعه­ی هوش اجتماعی که توانایی نظارت بر احساسات و عواطف خود و دیگران، تمایز قائل شدن بین آن­ها و بکارگیری این اطلاعات برای هدایت فکر و اقدامات­شان را دربرمی­ گیرد، معرفی کردند.

گولمن هوش عاطفی را «توانایی شناسایی احساسات خود و دیگران به منظور برانگیختن خود و اداره­ی کارای عواطف در خود و در روابطمان با دیگران تعریف می­کند.

رهبری تحولی

رهبری تحولی ابتدا توسط برنز در سال 1978 توسعه داده شده است. او رهبر تحولی را شخصی تعریف می­کند « که در جستجوی انگیزه ­های بالقوه در پیروان، برآوردن نیازهای سطح بالاتر و درگیر ساختن تمام کارمندان است».

رئوچ و همکاران (1989) رهبری تحولی را با توجه به توانایی یک رهبر به منظور تأثیرگذاری بر ارزش ­ها، عقاید، دیدگاه­ ها و رفتارهای دیگران از طریق کار با او و در میان آن­ ها در جهت انجام مأموریت و هدف سازمان تعریف می ­کند. تحقیقات متعددی بر هوش عاطفی، سبک رهبری تحولی و تأثیراتشان بر تک­تک کارمندان صورت گرفته است، هدف این مطالعه، تحلیل هر یک از این سه حوزه به طور مجزاست. به نظر می­رسد هم هوش عاطفی و هم رهبری تحولی با تأثیرات مشابه به خروجی­ها و عملکرد کارمند مرتبط باشند.

بنابراین، دانستن این مسئله که آیا هردوی هوش عاطفی و رهبری تحولی با هم برای خروجی­های مثبت ضروری هستند یا هرکدام به تنهایی قادر به تأثیرگذاری هستند، ضروری به نظر می­رسد. بنابراین، هدف اصلی این مسئله بررسی روابط متقابل پویا بین این سه مفهوم به خصوص نقش تعدیل­کنندگی بالقوه­ی سبک رهبری تحولی بر رابطه­ی بین هوش عاطفی مدیران و خروجی­ های کارمند (عملکرد کارمند، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، و استرس شغلی) می باشد. (لام ، 151،2012).

…..

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط