پروپوزال تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند محصولات شرکت کاله

عنوان پروپوزال: تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند (مطالعه موردی: محصولات شرکت کاله)

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: ارشد

مدل: دارد

پرسشنامه: دارد

مقاله بیس: دارد

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۳۰ صفحه

 فرمت: Word

 

پروپوزال تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند محصولات شرکت کاله

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه خارجی پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • جنبه جدید بودن و نوآوری
 • اهداف پژوهش (اهداف اصلی و فرعی)
 • اهداف کاربردی
 • سؤالات تحقیق
 • سوال اصلی
 • سوال های فرعی
 • فرضیه‏ های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • روش شناسی تحقیق
 • روش گردآوری اطلاعات
 • ابزار گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری
 • حجم نمونه
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • تقسیم بندی سوالات پرسشنامه
 • روایی
 • پایایی
 • تعاریف عملیاتی پژوهش
 • پرسشنامه
 • منابع

پروپوزال آمیخته بازاریابی سبز

وفاداری

پروپوزال آمیخته بازاریابی سبز: جانز و ساسر (۱۹۹۵)، بیان کردند که وفاداری مشتری عبارت است از: ارتباطات احساسی یا عاطفی به افراد شرکت، وفاداری؛ محصولات یا خدمات. اُلیور (۱۹۹۹)، وفاداری مشتری را به عنوان یک تعهد عمیق به خرید مجدد یا حمایت در خرید یک محصول یا خدمت ثابت ارجح داده شده در آینده است، در نتیجه موجب خرید تکراری از یک برند مشابه یا برندگرایی می شود، با وجود این که تاثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی به طور بالقوه موجب تغییر رفتار شده است، تعریف کرده است (وو و همکاران، ۲۰۱۱: ۳۸).

لارسون و سولانا (۲۰۰۴) معتقدند: وفاداری ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالاها و خدمات به طور مکرر است. آسائل (۱۹۹۲)، وفاداری را به عنوان یک رفتار در مورد نشان تجاری تعریف می­کند. بنابراین این امر منجر به خرید مداوم آن مارک تجاری می گردد.

یاکوبی و چستنات (۱۹۷۸)، معنای روانشناسی وفاداری را در تلاشی نشان می دهد که سعی می کند آن را از تعاریف رفتار متمایز کند (خرید مکرر). تجزیه و تحلیل های آنها نشان می دهد که تداوم خرید بعنوان یک معرف وفاداری، بی ارزش خواهد بود آن هم به دلیل روش خرید یا اولویت راحتی و اینکه اگر مصرف کنندگان نسبت به چند مارک وفادار بمانند خریدهای ناپیوسته می تواند روی وفاداری نقاب بگذارد. وفاداری شامل فرایندی روان شناختی است که ارزیابی گزینه های متفاوت بر اساس معیارهای مختلف را در بردارد.

محصول سبز

محصول سبز محصولی است که به محیط زیست زیان نرسانده و همچنین حاوی عناصری است که به طور بالقوه برای محیط زیست مضر نیستند (براین و همکاران، ۲۰۱۱: ۲). در بیانی کلی می ­توان آن را محصولی تعریف نمود که زیان های زیست محیطی کمتری ایجاد نماید.

تبلیغ سبز

به اعتقادپولونسکی، یک تبلیغ محیط زیست دوستانه شامل اطلاعات یا ادعاهایی است راجع به اینکه محصول تبلیغ شده یا تبلیغ کننده چگونه می توانند در بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش تخریب آن مشارکت داشته باشند. زینخان و کارلسون نیز تبلیغ سبز را هر تبلیغی که شامل پیام های محیط زیست دوستانه وپایداری محیط زیست که نیازها و خواسته های سهامدارانی را که نگرانی های زیست محیطی دارند تعریف نموده اند (هلتمن و لئونایدو، ۲۰۱۰: ۲).

پولونسکی و همکارش (۲۰۰۱) نیز ضمن اشاره به ترفیعات سبز به عنوان ترفیع ویژگی های زیست محیطی محصولات، معتقدند چنین ترفیعاتی باید اطلاعات زیست محیطی را به آگاهی مشتریانی که با شرکت در ارتباط هستند برساند. تقیان و دی سوزا (۲۰۰۵) این نتیجه را در مطالعات خود بیان نموده اند. نبصیه و آبوستان نیز در مطالعات خود که بر روی مصرف کنندگان مالزیایی صورت گرفته دریافتند که تبلیغات وسیله ای قوی جهت آگاه کردن و تحت تاثیر قرار دادن رفتار مصرف کننده است.

قیمت سبز

چیس و جی قیمت سبز را تنظیم قیمت برای کالاهای سبز به گونه ای که بین حساسیت مصرف کننده نسبت به هزینه و تمایل او به پرداخت هزینه بیشتر بر ای کالای سازگار با محیط زیست تعادل ایجاد کند تعریف کرده اند. لی، ایلیا و لاوسون (۲۰۱۰) تاثیر ادراک مصرف کننده از منصفانه بودن قیمت را بر تصمیم خرید آن بررسی نموده و از آن به عنوان پیش بینی کننده ای مناسب برای تصمیم خرید مصرف کننده نام می برند.

توزیع سبز

ریو منطبق با معیارهای سبز تعریف نموده و معتقد است توزیع، تأثیرات زیست محیطی محصولات را افزایش می دهد و به همین علت برای برآورده نمودن مطالبات زیست محیطی دائماً مورد بررسی قرار می­گیرد. (رامایا و همکاران، ۲۰۱۱: ۴۹۶).

پروپوزال زیر متشکل از ۵ فرضیه که ۱ فرضیه اصلی و ۴ فرضیه فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی و مقاله بیس می باشد که در فایل پیوست گردیده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

 

224 بازدید