پروپوزال بررسی نقش واسطه عوامل سازمانی و تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان

عنوان پروپوزال: بررسی نقش واسطه عوامل سازمانی و تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت (مدیریت دانش و بازاریابی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۹ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوال های پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی تحقیق
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعریف واژه های و اصطلاحات تخصصی
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدیریت دانش

پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری : مدیریت دانش را به عنوان زیر فرایند اصلی مدیریت ارتباط با مشتری، می دانیم زیرا برای مدیریت موثر مدیریت ارتباط با مشتری، شرکت ها باید قابلیت های مربوط به فرآیندهای مدیریت دانش مشتری را توسعه دهند. از آنجا که تقلید از این ظرفیت ها دشوار است، آنها می توانند به یک منبع مزیت رقابتی تبدیل گردند (شی و ایپ، ۲۰۰۷).

از یک دیدگاه مبتنی بر منابع (پنروش، ۱۹۵۹ ورنرفلت، ۱۹۸۴)، دانش مشتری یک دارایی ارزشمند و نادر برای کسب و کار است که به شما این امکان را می دهد که پاسخ های سریعی به نیازهای مشتری داشته باشید و با بازارهای در حال تغییرانطباق پیدا کنید (شی و ایپ، ۲۰۰۷). از آنجا که جستجو برای مزیت رقابتی عامل کلیدی مدیریت استراتژیک جاری شده است، ما باید توجه داشته باشیم که جمع آوری اطلاعات در مورد مشتریان در زمینه ارتباطات، و ارائه آن دسته از مشتریان که یک گزاره ارزش برتر بر اساس این دانش هستند، یک مزیت کلیدی است که به سختی می تواندمورد تقلید قرار بگیرد.

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی کسب و کار است که هدف آن ایجاد و گسترش ارزش ایجاد روابط با مشتریان بر اساس دانش است. با استفاده از IT به عنوان یک توانمندساز، مدیریت ارتباط با مشتری نیاز به طراحی مجدد سازمان و فرآیندهای آن برای جهت دهی آنها به سمت مشتری دارد، بنابراین با شخصی سازی محصولات و خدمات خود، شرکت ها به صورت بهینه قادر به برآورده ساختن نیازهای مشتری خواهند بود و در نتیجه تولید روابط دراز مدت، متقابلا سودمند، و وفاداری ایجاد می کنند.(مورنو و ملندز، ۲۰۱۱، ۴۳۸).

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

155 بازدید