پروپوزال بررسی نقش مشتری مداری و گرایش به کارآفرینی بر بهبود عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی نقش مشتری مداری و گرایش به کارآفرینی بر بهبود عملکرد شرکت های خرده فروشی کوچک مطالعه موردی خرده فروشی های تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.pngرشته: مدیریت بازرگانی، کارآفرینی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

مدل: دارد

پرسشنامه: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۴ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کلی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • مدل مفهومی
 • تعریف متغیرها
 • قلمرو پژوهش
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع
 • مقاله بیس
 • پرسشنامه

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مشتری مداری در عملکرد خرده فروشی

مطالعات پیشین به بررسی مشتری مداری در خرده فروشی به عنوان عنصری از جهت گیری بازار پرداخته اند.  الگ (۲۰۰۷) استدلال می کند که خرده فروشی باید در سه سطح بررسی شود. در سطح شرکت که در آن تصمیمات مربوط به استراتژی های درازمدت در مورد برندها و ذخیره سازی ها صورت می گیرد. دوم در سطح میانی و در ارتباط با محصول و تصمیمات مرتبط با دسته بندی و در نهایت در سطح فروشگاه محلی و سرو کار داشتن با محیط فروشگاه و تعاملات روزمره با مشتری. او فرض می کند که شرکتهای بزرگ، به خلاف خرده فروشی های کوچک، دارای دپارتمان های و عملکردهای گوناگون هستند و منابع قابل توجهی دارند که می توانند برای فعالیتهای هوشمندانه از آنها استفاده کنند.

گرایش به کارآفرینی و مشتری مداری

گرایش به کارآفرینی یعنی «فرایندی که در آن شرکت ها فرصت ها را می یابند و خلاقه اقدام می کنند تا تعاملات میان عوامل تولید را به گونه ای سازمان بدهند که ارزش افزوده ایجاد شود». این یعنی شرکت در استراتژی های فعال و نوآور ورود کند و ریسک پذیر باشد تا ایده ای یا دیدگاهی را پیگیری کند و آن را به طور کامل اجرا کند ولی مشتری مداری کارش ایجاد ارزش برای مشتری های فعلی از طریق فهم درست نیازهای آنها است. اگر مشتری مداری بر زمان حال متمرکز باشد شاید نتواند نیازهای پنهان و مربوط به آینده را پیش بینی کند لذا باید ارزشهای فرهنگی در نظر گرفته شوند ولی شاید همین هم برای حفظ یک مزیت رقابنی کافی نباشد.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

264 بازدید