پروپوزال بررسی نقش مدیریت اطلاعات برای بین المللی کردن شرکت های کوچک و متوسط

عنوان پروپوزال: بررسی نقش مدیریت اطلاعات برای بین المللی کردن شرکت های کوچک و متوسط

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 

پروپوزال بررسی نقش مدیریت اطلاعات برای بین المللی کردن

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش و تعریف واژگان تخصصی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس ساینس دایرکت

پروپوزال بررسی تاثیر تعدیل کننده مشارکت بر روابط بین رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکی

با توجه به رشد روز افزون شرکت های کوچک و متوسط در عرصه بازار بین المللی رقابت بین این شرکت ها جهت حضور فعال در این عرصه روز به روز بیشتر می شود. شرکت های کوچک و متوسط با اتکا به عرصه بازار بین المللی به دنبال حفظ بقا و پیشرفت و کسب سود بیشتر هستند.

از دیدگاه پژوهش های IS، یکی از مسائل مهم نقش استراتژیک قابلیت های فناوری اطلاعات در واکنش به افزایش عدم قطعیت محیطی و متعاقب آن افزایش الزامات اطلاعاتی و فراهم کردن امکان فعالیت بین المللی بنگاه است. با توجه به این که این جنبه مهم از تأثیر فناوری بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط تا کنون نادیده گرفته شده است این سوال پژوهشی به وجود می آید: انطباق بین قابلیت های فناوری اطلاعات و الزامات اطلاعاتی شرکت های کوچک و متوسط تا چه اندازه بر عملکرد آن ها در بین المللی شدن تأثیر می گذارد؟ مدل پژوهش و فرضیات ما مبتنی بر مدل پردازش اطلاعات توشمن و نادلر است.

هدف ما از بررسی مجدد این مدل این بود که نشان بدهیم این مدل همچنان مناسب است و دامنه کاربرد آن را گسترش بدهیم.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

 

223 بازدید