پروپوزال بررسی نقش رابطه فرسودگی شغلی کارکنان بر مشتری مداری: (مطالعه موردی: بانک پاسارگارد استان تهران)

عنوان پروپوزال: بررسی نقش رابطه فرسودگی شغلی کارکنان بر مشتری مداری: (مطالعه موردی: بانک پاسارگارد استان تهران)

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۴ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: ۸۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

• بیان مسئله
• مدل مفهومی
• اهمیت و ضرورت تحقیق
• پیشینه تحقیق
• پیشینه تحقیقات داخلی
• پیشینه تحقیقات خارجی
• اهداف تحقیق
• هدف اصلی
• اهداف فرعی
• فرضیه اصلی
• فرضیات فرعی
• روش اجرای تحقیق
• روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
• قلمرو های تحقیق
• جامعه و نمونه آماری
• روش آماری مورد استفاده
• منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

امروزه با وجود پیشرفت های عظیم در زمینه فناوری، هنوز هم بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی جهان را نیروهای انسانی انجام می دهند. (البانا، ۲۰۱۴) اخیرا به منابع انسانی سازمان، دیگر نه به عنوان منبع هزینه بلکه همانند دارایی‌های ارزشمندی برای کسب مزیت رقابتی نگریسته می‌شود.(اسنل و همکاران، ۲۰۱۱) امروزه  کارکنان از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت سازمان در فضای رقابتی هستند. (جانگ و همکاران، ۲۰۱۶) با این وجود مشکل اصلی برخی سازمان ها عدم موفقیت در بکاگیری مناسب و کارای نیروی انسانی میباشد. امروزه فرسودگی شغلی مشکلی شـایع و جدی در میان کارکنان است. (سانتوس و همکاران ، ۲۰۱۶). فرســودگی شــغلی ازجملــه اختلالات شغلی است که درسال های اخیر مـورد توجـه محققان قـرار گرفتـه اسـت.(ویگل و همکاران، ۲۰۱۶) موضوع فرسودگی شغلی در حال حاضر مشکلی شایع در مشاغل خدماتی است، به طوریکه طبق آمار موجود از هر هفت نفر شاغل در پایان روز، یک نفر دچار فرسودگی شغلی میشود.(هاکان ، ۲۰۰۹)

از طرفی به منظور کسب مزیت رقابتی در فضای رقابتی موجود، برخورداری از کارکنانی متعهد، که تمام تلاش خود را بر تحقق اهداف و عملکرد بهتر سازمان معطوف میکنند، برای هر سازمانی ضروری به نظر می رسد. در این میان نیروی‌ فروش یک شرکت خط مقدم رقابت آنها تلقی‌ شده و رفتار ‌نیروی ‌فروش ‌شاخص ‌حیاتی ‌و‌ نبض ‌کلیدی ‌عملکرد ‌شرکت ‌در ‌بازار ‌رقابتی ‌است. ‌(ونگ و همکاران، ۲۰۱۵) بر این اساس کارکنان فروش، به دلیل دسترسی به مشتریان، می توانند سهم قابل ملاحظه ای در عملکرد شرکت داشته باشند.( ایوانز[۱] و همکاران، ۲۰۱۲) مشتری مداری بر روی کشف و برآوردن نیازهای خرید مشتریان در حالی که بهترین منافع در ذهن آنها حفظ می شود، تمرکز دارد. فروشندگانی که فروش محور بوده اند نتایج کوتاه مدت مثل فروش را بر دستیابی به نتایج بلندمدت مثل وفاداری مقدم دانسته اند. فروشندگانی که مسوولیت پذیر و مشتری مدار هستند سعی دارند تا نگرش و رفتار خود را در برخورد با مشتری به بهترین نوع تغییر دهند و تمرکز خود را بر روی نیازهای مشتریان، حل مشکلات مربوط به خرید آنها و کسب وفاداری مشتریان قرار دهند . (ابراهیمی و همکاران، ۱۳۹۰)

[۱] Evans

 

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

244 بازدید