پروپوزال مدیریتی: بررسی نقش دلبستگی نام تجاری و محصول بر وفاداری به نام تجاری

عنوان پروپوزال: بررسی نقش دلبستگی نام تجاری و محصول بر وفاداری به نام تجاری

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

پرسشنامه پروپوزال: دانلود

 فرمت: Word

 قیمت: ۲۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش و تعریف واژگان تخصصی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

متمایز ساختن نام تجاری از محصول و دلبستگی به نام تجاری از دلبستگی به محصول

توضیح و بیان تفاوت میان نام های تجاری و محصولات معمولا مشکل است. منینگ (۲۰۱۰) اظهار می دارد در شرایط بحرانی نشانه شناختی نام های تجاری ، تمایز غیر آشکار میان این هویت ها معمولا منجر به ایجاد هیبریدهای لاتوری می شود که در ایجاد این تمایز که چه چیز محصول است و چه چیز نام تجاری ، شبهه ایجاد می کنند. به طور اخص می توان گفت که نام های تجاری غیر مادی هستند، در حالی که محصول پدیده ای مادی می باشد. دیدگاه منینگ در مقابل دیدگاه پسامدرن نسبت به نام تجاری و نام تجاری سازی قرار می گیرد که بر اساس آن نام های تجاری نسبت به محصولاتی که ارائه می دهند، جایگاه مهم تری دارند. در موقعیت خاص بازارهای بنگاه به بنگاه، تفاوت میان نام تجاری و محصول حتی از موقعیت مشتری مدار نیز، به واسطه ی تمرکز بیشتر بر شرکت ها، نسبت به نام تجاری سازی محصولات، از این نیز بیشتر و مشهود تر است.

تفاوت در ماهیت نام های تجاری و محصولات- علی رغم اینکه امکان ایجاد تمایزی واضح میان نام تجاری و محصول، ایجاد می کند- عنصری مهم و اساسی است که دانشمندان پیشین در ایجاد تمایز میان ویژگی های مفهومی دلبستگی به نام تجاری و دلبستگی به محصول، در نظر می گرفتند، که اظهار می دارد به دلیل مادیت متفاوت نام های تجاری و محصولات، توانایی آنها در ایجاد احساسات غیر جایگزین و پتانسیل آنها در ایجاد ارزش اشاری، نیز متفاوت است.

پروپوزال فوق متشکل از ۱۰ فرضیه: یک فرضیه اصلی و ۹ فرضیه فرعی و ۹ متغیر همراه با مقاله بیس آن می باشد که در فایل پروپوزال تشریح گردیده است.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

221 بازدید