پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی تعهد تیمی در رابطه بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تعدیل کنندگی تعهد تیمی در رابطه بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.pngرشته تحصیلی: مدیریت دولتی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۲ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کلی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • مدل مفهومی
 • تعریف متغیرها
 • قلمرو پژوهش
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی تعهد تیمی ..

رضایت شغلی: مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند. (گئورگ و همکاران) رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است؛ عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. (شفیع آبادی، ۱۳۷۲) رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط ولوازم یک شغل، شرایطی که درآن کارانجام می گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می شود. (هلریگل و همکاران، ۱۹۹۶).

تعهد تیمی: تعهد در متن تیم های کاری خودگردان در سال های اخیر به عنوان موضوعی مورد علاقه مطرح شده است. کارمندان بین تعهد نسبت به تیم های کاریشان (تعهد تیمی) و تعهد نسبت به سازمان هایشان (تعهد سازمانی) تمایز قائل می شوند. طبق تئوری حوزه، نزدیکی و میزان برجستگی اجزای محیطی، نقش مهمی در تعیین عکس العمل افراد نسبت به محیط ایفا می کند.

رفتار شهروندی سازمانی: رفتار شهروندی سازمانی: OCB اشاره به رفتار های اختیاری و از روی میل کارمندات دارد، رفتار هایی ک فراتر از انجام وظیفه ی آنها هستند و در مفهوم ساختار پاداش رسمی یک سازمان، مشمول هیچگونه پاداشی نمی شوند. بر اساس نظریه ی، رفتار اختیاری، نیاز قابل اجرای نقش یا شرح وظایف، یعنی شرایط قابل تصریح در قرارداد استخدام شخص با سازمان نیست، بلکه در عوض موضوع انتخاب شخصی است طوریکه به طور کلی چشم پوشی از آن درخور هیچگونه تنبیهی نمی باشد. (ارگان، ۱۹۹۸)

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

109 بازدید