پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی اعتماد برند با رابطه برند و تمایل استفاده مشتریان از بانکداری الکترونیکی

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تعدیل کنندگی اعتماد برند با رابطه برند و تمایل استفاده مشتریان از بانکداری الکترونیکی: (مطالعه موردی بانک سامان)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۴ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات  فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای
 • مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • مفاهیم و تعاریف
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه
 • آماری
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری
 • حجم نمونه
 • روش نمونه‌گیری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

برند بانک

برند بانک عبارت است از ابزاری که دانش مشتریان را در مورد ویژگی های محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت افزایش می دهد و کاهش دهندۀ ریسک در تصمیمات خرید می باشد، یکی از عناصری است که در زمینه ایجاد اعتماد و حفظ مشتریان شرکت ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. لویت[۱] (۱۹۶۵) پیشنهاد کرد که تصویر شرکت شامل مفاهیم قابل اتکا بودن، آوازه، و اعتماد می باشد که توسط فعالیت های خوب یا بد شرکت ایجاد شده اند. (لو ولین، ۲۰۱۰). در این پژوهش برند بانک به چهار بخش تقسیم می شود که شامل:

۱- دسترسی به خدمات[۲]: که معرف میزان دسترسی مشتریان به خدمات ارائه شده از سوی شرکت می باشد.

۲- خدمات ارائه شده[۳]: که بیان کنندۀ ویژگی های خدماتی است که توسط شرکت ارائه می شود.

۳- امنیت[۴]: که شامل میزان امنیت داده ها و اطلاعات و سپرده های مشتریان می باشد.

۴- شهرت[۵]: آوازه، ادراکی است که در طی زمان و با تمرکز بر رفتار و اقدامات شرکت شکل می گیرد (فلادینا و گواینا، ۲۰۰۵)

اعتماد

اعتماد بیان کنندۀ میزان اعتمادی است که مشتریان نسبت به صداقت، اعتبار و خیرخواهی شرکت دارند. مایر و همکاران (۱۹۹۵) بیان کردند که ویژگی های اعتماد شامل توانایی های حرفه ای، خیر خواهی و صداقت می باشد. یکی از انواع اعتماد، اعتماد اینترنتی است که به حالتی ذهنی که در آن فرد به علت اقدام به خرید و فروش بصورت الکترونیکی در حالتی آسیب پذیر قرار می گیرد تعریف کرده اند.

به طور کلی اعتماد در بسیاری از تعاملات اجتماعی، بویژه در شرایط عدم اطمینان، نقش تعیین کننده ای دارد. تعاملات اینترنتی تنها دارای ویژگی عدم اطمینان نیستند، بلکه آنها دارای ویژگی های دیگری نظیر فقدان کنترل و امکان سوء استفاده نیز هستند،که نقش مهم ریسک و اعتماد را در تجارت الکترونیک افزایش می دهند(اسماعیلی و همکاران، ۲۰۱۱: ۹۵).

…..

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

152 بازدید