سفارش پروپوزال بررسی نقش تعدیل هوش هیجانی در استرس شغلی و عملکرد شغلی کارکنان اداره تامین اجتماعی

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تعدیل هوش هیجانی در استرس شغلی و عملکرد شغلی کارکنان اداره تامین اجتماعی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۰ صفحه

 فرمت: Word

سفارش پروپوزال

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • ادبیات موضوعی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

در این پروپزوال به بررسی رابطه بین استرس شغلی و عملکرد شغلی با توجه به نقش متعادل کنندگی هوش هیجانی می پردازیم. در این بررسی همچنین مطالعات قبلی صورت گرفته در مورد استرس شغلی و عملکرد شغلی که در صنعت مالی نیز مورد بررسی  قرار می گیرد.

استرس شغلی یکی از مشکالت رایج است که در کارکنان با افزایش فزاینده مواجه هستند. اخیرا استرس شغلی در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی در محیط کار است. که منجر به کاهش کیفیت کاری و عملکرد شغلی مناسب از سوی کارکنان و در نتیجه بروز مشکلات در سازمان می گرد. بنابراین تعداد زیادی از تحقیقات بر استرس شغلی و تاثیر آن بر جنبه های مختلف خروجی سازمانی متمرکز شده است در این پژوهش نیر با توجه به اهمست این موضوع به بررسی آن خواهیم پرداخت. با توجه به این واقعیت که استرس شغلی به یک نتیجه منفی مشتر، زندگی کارانه کار پویا تبدیل شده است، تعداد روزافزون مردم از استرس در نتیجه اضافه کاری، نا امنی شغلی و افزایش سرعت زندگی شکایت دارند.

بهرو نیومن (۱۹۷۸) اعلام می کنند که استرس شغلی به طور کلی به شرح زیر تعریف می شود: استرس شغلی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن عوامل مرتبط با شغل با یک کارگر ارتباط برقرار می کنند تا شرایط روحی و / یا فیزیولوژیکی خود را تغییر دهند (مانند اختلال یا افزایش) فرد (یعنی بدن ذهن) مجبور است که از عملکرد طبیعی کنار بیاید.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر123http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

139 بازدید