عنوان پروپوزال: بررسی میزان توانمندی کارکنان اداره تعاون استان مازندران مدل وتن و کمرون

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 15 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال توانمندی کارکنان

 • بیان مساله
 • پیشینه تحقیق
 • اهمیت وضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • الف) فرضیه اصلی تحقیق
 • ب) فرضیه های فرعی تحقیق
 • چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق
 • نوع و روش تحقیق
 • قلمرو مكانی تحقیق
 • قلمرو زمانی تحقیق
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
 • ابزارهای گردآوری داده ها
 • شرح واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در تحقیق
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعریف مفهومی توانمندی کارکنان

توانمند سازی ابزاری ست برای باز گذاشتن دست كاركنان به گونه ای كه آنها بتوانند برای آنچه كه فكر می كنند بهترین است بدون ترس از وتوشدن توسط  رؤسایشان از آزادی عمل برخوردار گردند. كاركنان توانمند با بهره گیری ازپنج بعد اصلی توانمندسازی (خوداثر بخشی، خود سازمانی، تاثیر گذاری، معنی دار بودن، اعتماد) قادر خواهند بود سازمان ها را از بحران ها نجات دهند و برای آن ها فرصت های طلایی در كسب و كار ایجاد نمایند (وتن وكمرون، 1378،33.)

اصطلاح توانمند سازی از دو دهه 1980و 1990 بسیار رایج شده است. توانمند شدن در رشته های روانشناسی، جامعه شناسی و دین شناسی ریشه هایی دارد كه به دهه گذشته حتی قرن های گذشته بر می گردد. آدلر در سال 1997 در زمینه روانشناسی مفهوم” انگیزه تسلط[1]” را با تاكید بر تلاشی كه افراد برای كسب تسلط در برخورد با جهان خود دارند مطرح كرد. چندین دهه قبل، مفاهیم مشابهی معرفی شدند، وایت در سال 1959 بیان نمود” انگیزه اثر گذاری[2]” یك انگیزه درونی كه باعث می شود چیزها اتفاق بیفتد. برهم در سال 1966 توانمند سازی را ” واكنش روانشناختی[3]” كه برای آزادی از محدودیت ها اشاره دارد بیان نمود. ” انگیزه تبحر”[4] تلاشی برای رویایی با چالش ها و غلبه بر آن هاست. (وتن، كمرون، 1378،ص17)

[1] Mastery Motivation
[2] Efectance Motivation
[3] Psychological reactance
[4] Competence Motivation

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط