پروپوزال بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید آنلاین: نقش واسطه ی قصد خرید

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید آنلاین: نقش واسطه ی قصد خرید (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران)

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: ۲۵۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش و تعریف واژگان تخصصی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید آنلاین دانشجویان: نقش واسطه ی قصد خرید

ضرورت و اهمیت پژوهش

تا به امروز، یک مطالعه توسط جمیل و مات (۲۰۱۱) دریافته است که فقط مطالعات اندکی وجود دارد که بر روی رفتار مشتریان فروشگاه آنلاین در مالزی انجام شده باشد و یک مطالعه مربوطه تصدیق می کند که درک فروشگاه آنلاین در مالزی هنوزهم ناقص است. بنابراین، این تحقیق اصولا” برای بررسی عواملی است که می توانند بر رفتار فروشگاه آنلاین در ایران اثر بگذارند.

قصد خرید و رفتار مشتری

آجزن (۱۹۹۱) بیان می کند که فرض می شود که قصدها یک معیاری از این هستند که تاچه حد مردم تمایل دارند که به رفتار خاص نزدیک شوند و مقدار تلاشی که آنها به منظور انجام رفتار خاص انجام می دهند. برطبق مطالعات انجام شده توسط هو و همکاران (۲۰۰۸) فقدان قصد خرید آنلاین مانع اصلی در توسعه تجارت الکترونیک است.

نظریه رفتار برنامه ریزی شده که برای مشتریان تای به کار برده شده است دلالت بر این می کند که قصد خرید آنلاین به احتمال بسیار توسط کنترل رفتاری مشاهده شده و هنجار عینی یعنی مجموع رفتارهای افراد حول و حوش آنها تحت تاثیر قرار می گیرد (اوراپین ۲۰۰۹). از آنجایی که این دو عامل می تواند بر قصد خرید مشتریان اثر بگذارد، بنابراین بر رفتار آنها در خرید آنلاین اثر می گذارند و نهایتا” منجر به اقدام واقعی می شوند (اوراپین ۲۰۰۹).

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

208 بازدید