عنوان پروپوزال: بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2B

پروپوزال رشته: مدیریت

پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحات: 20 صفحه

مدل مفهومی: دارد

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2017

پرسشنامه: دانلود

 فرمت: Word

 قیمت: 35500 تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • ادبیات موضوعی
 • پیشینه پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • روش گردآوری اطلاعات
 • ابزار گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • روش پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • نمونه آماری
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2B

تحقیقات گسترده، بیشتر از کشور های توسعه یافته اهمیت وفاداری به برند در بازار های B2B را نشان می دهد (به عنوان مثال یازدزایو، ماتاندا، اوینگ 2016، پدلینتو، آندرینی برگاماسکی، سالو 2016، رویرون و میلر 2007). وفاداری به برند یکی از مولفه های مهم عملکرد شرکت بخصوص در بازار های نو ظهور است یعنی جاییکه  شرکت ها بسیار آسیب پذیر هستند و به عملکرد شرکت های دیگر نیز حساس هستند. (گوین، بارت، میلر، 2011، ست 2011). تحقیقات انجام شده نشان می دهد که مارک های قوی و موثر در ارتباطات B2B محرکی قوی برای رقابت پذیری شرکت (وبستر 2000) ارزش برند (ونگ، ویکام 2015 )، و وفاداری به برند (گوین و همکاران 2011) در بازار های نو ظهور است.

با این حال، دانش بازاریابی فعلی در زمینه بازاریابی و مدیریت برند بیشتر بر دیدگاه های کشور های غربی مبتنی است (ست 2011) و تحقیقات محدودی نیز در زمینه برندینگ B2B در بازار های نو ظهور وجود دارد (بیگمن، فام 2011، گوپتا، بالمو و لاو 2015، ست، سینها 2015). با این حال، بدرینارایانان و همکاران در سال 2016 مطرح کردند که ایجاد روابط برند محور در میان فرانشیز ها در بازار های نو ظهور کمتر شناخته شده است. حرف های بیشتر نیز در مورد کشف روابط فرانشیز برند در بازار های نو ظهور زده شده است (به عنوان مثال گوپتا و همکاران 2015، یادزایو و همکاران 2016).

پروپوزال فوق متشکل از 7 فرضیه و 1 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی در که پروپوزال تشریح گردیده است. به انضمام مقاله بیس 2017 که به پیوست فایل ارسال رسیده است.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط