پروپوزال بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2B

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2B

پروپوزال رشته: مدیریت

پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحات: ۲۰ صفحه

مدل مفهومی: دارد

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: ۲۰۱۷

پرسشنامه: دانلود

 فرمت: Word

 قیمت: ۳۵۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • ادبیات موضوعی
 • پیشینه پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • روش گردآوری اطلاعات
 • ابزار گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • روش پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • نمونه آماری
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2B

تحقیقات گسترده، بیشتر از کشور های توسعه یافته اهمیت وفاداری به برند در بازار های B2B را نشان می دهد (به عنوان مثال یازدزایو، ماتاندا، اوینگ ۲۰۱۶، پدلینتو، آندرینی برگاماسکی، سالو ۲۰۱۶، رویرون و میلر ۲۰۰۷). وفاداری به برند یکی از مولفه های مهم عملکرد شرکت بخصوص در بازار های نو ظهور است یعنی جاییکه  شرکت ها بسیار آسیب پذیر هستند و به عملکرد شرکت های دیگر نیز حساس هستند. (گوین، بارت، میلر، ۲۰۱۱، ست ۲۰۱۱). تحقیقات انجام شده نشان می دهد که مارک های قوی و موثر در ارتباطات B2B محرکی قوی برای رقابت پذیری شرکت (وبستر ۲۰۰۰) ارزش برند (ونگ، ویکام ۲۰۱۵ )، و وفاداری به برند (گوین و همکاران ۲۰۱۱) در بازار های نو ظهور است.

با این حال، دانش بازاریابی فعلی در زمینه بازاریابی و مدیریت برند بیشتر بر دیدگاه های کشور های غربی مبتنی است (ست ۲۰۱۱) و تحقیقات محدودی نیز در زمینه برندینگ B2B در بازار های نو ظهور وجود دارد (بیگمن، فام ۲۰۱۱، گوپتا، بالمو و لاو ۲۰۱۵، ست، سینها ۲۰۱۵). با این حال، بدرینارایانان و همکاران در سال ۲۰۱۶ مطرح کردند که ایجاد روابط برند محور در میان فرانشیز ها در بازار های نو ظهور کمتر شناخته شده است. حرف های بیشتر نیز در مورد کشف روابط فرانشیز برند در بازار های نو ظهور زده شده است (به عنوان مثال گوپتا و همکاران ۲۰۱۵، یادزایو و همکاران ۲۰۱۶).

پروپوزال فوق متشکل از ۷ فرضیه و ۱ فرضیه اصلی و ۶ فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی در که پروپوزال تشریح گردیده است. به انضمام مقاله بیس ۲۰۱۷ که به پیوست فایل ارسال رسیده است.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

191 بازدید