عنوان پروپوزال: بررسی عوامل اقتضایی و مدیریت ریسک بر عملکرد بانک ها: مطالعه موردی بانک ملی استان تهران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت مالی، علوم بانکی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: 20 صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: 22500تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • ادبیات نظری پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مكانی پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
 • ابزارهای گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات در پژوهش
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ERM و عملکرد بانک

سوسو در سال 2004 ERM را به صورت ” یک  فرآیند تاثیر گذار بر طیف گسترده ای از شاخص ها، مدیریت و دیگر پرسنل تعریف کرد که در تنظیم استراتژی ها شرکت کاربرد دارد و برای شناسایی حوادث احتمالی که ممکن است بر نهاد تاثیر گذار باشد مورد استفاده قرار می گیرد و با مدیریت ریسک، اطمینانی معقول را در زمینه دستیابی به اهداف کلی فراهم می کند. با این حال انجمن احصای موقت (CAS)، ERM را به صورت فرآیند ارزیابی، کنترل، بهره برداری مالی و نظارت بر ریسک ها از جنبه های مختلف تعریف می کند که در نهایت منجر به افزایش کوتاه مدت و بلند مدت ارزش شرکت برای سهامداران و ذینفعان می شود. ERM شامل هماهنگی در زمینه ریسک پذیری و استراتژی است، و منجر به اتخاذ تصمیم در زمینه پاسخ به ریسک می شود ضرر و زیان های عملیاتی شرکت را کاهش می دهد و ریسک های متعددی که شرکت در معرض آن است را شناسایی می کند منجر به استفاده از فرصت ها می شود و سرمایه را افزایش می دهد (بیسلی و همکاران 2005). …

CRM و عملکرد بانک

مطابق با مقررات شماره 11/25 بانک مرکزی اندونزی تصویب شده در سال 2009، ریسک اعتباری عبارت است از ریسک شکست یک بدهکار و یا افرادی که به بانک تعهداتی دارند. در همین حال، پایگاه اینوست پدیا ریسک اعتباری را به صورت یک ضرر بالقوه  ناشی از وام و یا بهره برای وام گیرندگان  در زمینه تکمیل تعهدات مطابق با قرارداد وام و یا بهره تعریف کرد. پژوهش های قبلی در مورد ریسک اعتباری، ضرر و زیان بالقوه پایبند نبوده به شرایط وام را مورد بررسی قرار داده اند (راتیح 2013، ال شتی 2015).

مدیریت موثر ریسک اعتباری یک مولفه مهم در رویکرد جامع مدیریت ریسک است و برای موفقیت بلند مدت  هر سازمان بانکی مهم و ضروری است. ریسک اعتباری می تواند ناشی از بخش های مختلف کسب و کار بانک بوجود بیاید. راتیح در سال 2013 از وام های غیر اجرایی به عنوان یک پروکسی برای اندازه گیری اثربخشی مدیریت ریسک اعتباری استفاده کرد که تاثیر مثبتی نیز بر سودآوری بانک داشت. (لی و ژو 2015). افزون بر این، الشتی در سال 2015؛ مدیریت ریسک اعتباری را با استفاده از برخی شاخص ها یعنی نسبت تناسب سرمایه، نسبت تسهیلات اعتباری، نسبت نفوذ و وام های غیر اجرایی اندازه گیری کرد.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال