عنوان پروپوزال:  بررسی رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب وکار: مطالعه موردی شرکت لبنی کاله

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه عداد صفحات: 21 صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: 18500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • ادبیات نظری
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

مختصری از توضیحات

وفاداری

در روابط B2C، وفاداری مشتری نقش مهمی را در افزایش سوددهی و پایداری تجارت ایفا می کند. در خصوص هدف این تحقیق، ما سه طبقه بندی ارائه شده را پیگیری می کنیم: وفاداری رفتاری، وفاداری نگرشی و وفاداری مرکب. وفاداری رفتاری به الگویی از بازخریدهای محصولات یکسان اشاره دارد مانند زمانی که یک مشتری به یک نام مارک یا خدمات وفادار می ماند. بالدینگر و رابینسون در سال 1996 بیان می کنند که الگوی رفتاری بازخرید مارک یکسان، برروی گرایشات نسبت به آن مارک تاثیر می گذارد. بنابراین، وفاداری نگرشی با صلایق نگرشی یک مشتری و تعهد نسبت به یک مارک ارتباط دارد. برخی پژوهشگران اثبات می کنند که وفاداری مشتری را نمی توان با نگاه کردن تنها به رفتار مشتری و صرف نظر از گرایشات مشتری و برعکس، شرح داد. در عوض، برای به دست آوردن یک درک از وفاداری، وفاداری نگرشی و رفتاری باید بررسی شوند.

وفاداری مرکب فرض می کند که تنها می توان وفاداری را زمانی مشاهده نمود که یک مشتری به صورت مداوم محصول یکسانی را خریده و استفاده نماید و حقیقتاً آن را به سایرین پیشنهاد دهد. رضایتمندی مشتری با وفاداری مرتبط می باشد. لزوماً مشتریان به مرور زمان به شرکت ارائه کننده ای که از محصول و سرویس وی راضی می باشند، وفادار می شوند. وفاداری مشتری با وفاداری مارک مرتبط می باشد، این موضوع نشان دهنده قدرت مربوط به یک محصول یا سرویس خاص می باشد.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png