پروپوزال بررسی رابطه ی چابکی سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در کارکنان

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه ی چابکی سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در کارکنان در شرکت دیجی کالا

رشته تحصیلی: منابع انسانی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: ۲۲ صفحه

؟ پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

پروپوزال بررسی رابطه ی چابکی سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در کارکنان

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • سؤالات پژوهش
 • سؤالات اصلی
 • سوالات فرعی
 • فرضیه‏ های پژوهش
 • فرضیه‌های اصلی
 • فرضیه‌های فرعی
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو موضوعی
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاریف نظری
 • تعاریف عملیاتی
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • نوع و روش پژوهش
 • روش های جمع‌ آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعه ی آماری
 • حجم نمونه
 • پرسشنامه
 • روایی پرسشنامه ها
 • پایایی پرسشنامه ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع

تعریف چابکی

واژه چابکی در فرهنگ لغات، به معنای حرکت سریع، چالاک، فعال، و توانایی حرکت سریع و آسان، و قادر بودن به تفکر سریع و با یک روش هوشمندانه به کار گرفته شده است. از واژه چابکی تعاریف بسیاری شده است، اما با این وجود، هیچ را نشان می دهند. اما سرعت و تغییر در محیط کار یک از آنها مخالف و ناقض یکدیگر نیستند. این تعاریف عموما ایده با توجه به جدید بودن بحث چابکی، تعریف جامعی که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد.

ابعاد چابکی سازمانی در پژوهش حاضر

مؤسسات و سازمان های چابک نگران تغییر، عدم اطمینان و عدم پیش بینی در محیط کسب و کار هستند. این مؤسسات برای رسیدگی به تغییر، عدم اطمینان و عدم پیشبینی در محیط کسب و کار به شماری از متمایز کننده ها نیازمندند. به اعتقاد شریفی و ژانگ (۱۹۹۹) قابلیت هایی که سازمان های چابک بایستی داشته باشد تا توانایی واکنش مناسب و پاسخ گویی به تغییرات محیطی پیرامون کسب و کار خود را داشته باشند؛ در چهار طبقه اصلی به صورت زیر قرار می گیرند:

۱- پاسخگویی: که به توانایی تشخیص تغییرات، واکنش سریع و بهره جویی از آنها اشاره دارد و شامل موارد زیر است:

 • حسگری، ادراک و پیش بینی تغییرات
 • واکنش سریع به تغییرات به محض اثرگذاری آن ها بر سیستم
 • بهره گیری و بهبود از طریق تغییرات

۲- شایستگی: مجموعه ای از توانایی هاست که بهره وری، کارایی و اثربخشی فعالیتها را در جهت اهداف و مقاصد سازمان فراهم می آورد و شامل موارد زیر است:

 • چشم انداز راهبردی
 • تکنولوژی های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری
 • کیفیت محصول
 • اثربخشی هزینه
 • بالا بردن معرفی محصولات جدید
 • مدیریت تغییر
 • داشتن کارکنان با دانش، شایسته و توانمند
 • اثربخشی و کارایی عملیات
 • هماهنگی داخلی و خارجی
 • یکپارچگی و انسجام

۳- انعطاف پذیری: عبارت است از توانایی برای جریان دادن به فرایندهای مختلف و کسب اهداف مختلف، با استفاده از امکانات و تسهیلات یکسان.

 • انعطاف پذیری در حجم محصول
 • انعطاف پذیری در الگو یا پیکره محصول
 • انعطاف پذیری ساختاری و موضوعات بحث بر انگیز سازمانی

۴- سرعت: عبارت است از توانایی انجام وظایف و عملیات در کمترین زمان ممکن؛ مؤلفه های این قابلیت به صورت زیر است:

 • سرعت عرضه محصولات جدید به بازار
 • تحویل سریع و به هنگام محصولات
 • دوره سریع انجام عملیات

توضیحات پروپوزال

پروپوزال فوق با هدف بررسی پروپوزال بررسی رابطه ی چابکی سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در کارکنان شرکت دیجی کالا می باشد که متشکل از ۶ فرضیه همراه با مدل مفهومی می باشد که در فایل تشریح شده است.

پروژه های مرتبط

 

پروپوزال های مدیریتی

 

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

188 بازدید