عنوان پروپوزال: بررسی رابطه مقاومت سازمانی بر روی اجرای مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار: مطالعه موردی بانک ملی استان تهران

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت صنعتی و مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: 21 صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: 18500 تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری
 • تحلیل و تفسیر داده ها
 • حجم نمونه
 • روش نمونه‌گیری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

قسمتی از ادبیات موضوعی پروپوزال

تغییر، تلاشی برای انتقال مسیر، چشم انداز، ساختار و قابلیت سازمان برای بهتر کنار آمدن با محیط پویا است با گذشت زمان، گرایش از تمرکز روی تغییر به تنهایی از طریق تجربیات افراد روی تغییر، اثر تغییر روی آن ها و مدیریت تغییر فرآیند انتقال یافته است. (موران و برایتمن 2000، آماگن 2008) برای یک سازمان تحت فرآیند تغییر نگرش کارکنانش به تغییر نمایانگر آمادگیشان برای پذیرش تغییر است. فرآیندهای جدید می تواند به تنهایی ایجاد شود وقتی که پرسنل از آنها به گرمی استقبال می کنند چون افرادی هستند که در نهایت از آنها استفاده خواهند کرد (ایبای و آدامس 2000، واکولائو ونیکولائو 2005، احمد و همکاران، 2006).

هدف از تلاش های تغییر سازمانی سازنده است اما افراد داخل یک سازمان نگران هستند و تمایل به مقاومت در برابر آن دارند. دلایل یک چنین مقاومت هایی می تواند از عدم اطمینان آشکار شود، در نظر گرفتن تغییر به عنوان یک مانع آزادی و نیاز به تحقق، ترس از ناشناخته ها، دانش و مهارت های منسوخ شده، ساختار سازمانی و منابع محدود یا برخی از مفاهیم اقتصادی است. این مقاومت ها می تواند به وسیله ی تنظیم یک مسیر، روشن شدن اهداف از طریق ارتباطات، مذاکره، مشارکت، آموزش و حمایت و انطباق با فرهنگ کلی و سپس پاسخ به مقاومت های احتمالی که توسط افراد نمایان شده، کاهش داد (کین 1981، پیهلاک و آلاس 2012، یلماز و کلیکوکلو، 2013).

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط