پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت دانش

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۳۰ صفحه

مدل: دارد

پرسشنامه: دانلود

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش …

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • ادبیات نظری پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
 • ابزارهای گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات در پژوه
 • پرسشنامه
 • منابع

فرآیندهای مدیریت دانش

عبارت است از تلاش برای کشف دارایی نهفته در ذهن افراد، و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمانی به طوری که مجموعه وسیعی از افرادی که در تصمیم‌گیری های سازمان دخیل هستند؛ به این ثروت دسترسی داشته و بتوانند از آن استفاده کنند. (Davenport and Prusak ,1998)

برای سنجش مدیریت دانش از از مقاله Patrick S.W.Fong & Sonia K.Y.Choi استفاده شده یا به عبارتی در این تحقیق منظور از مدیریت دانش، وضعیت سازمان مورد نظر از لحاظ مؤلفه‌ های: اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره کردن دانش، استفاده از دانش، نگهداری از دانش می‌ باشد.

یادگیری الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی، فرآیند یادگیری مؤثری است متشکل از محتوایی که به صورت دیجیتالی ارائه می شود، در تعریفی دیگر یادگیری الکترونیکی را شامل تمام تجارب یادگیری و آموزشی می داند که از طریق فناوری الکترونیکی همچون اینترنت، نوارهای دیداری و شنیداری، پخش ماهواره ای، تلویزیون تعاملی و لوح های فشرده ارائه می شوند کمیسیون تکنولوژی و یادگیری بزرگسال (٢٠٠١).

یادگیری الکترونیکی را می توان تحویل محتوای آموزشی از طریق رسانه های الکترونیکی مانند شبکه های ماهواره ای، اینترنت، اینترانت، اکسترانت و نوارهای صوتی و تصویری به شمار آورد. (۲۰۰۰,urdan & weggan). موریسون (۲۰۰۰) یادگیری الکترونیکی را استفاده از قابلیت های خاص اینترنت به عنوان روشی برای آموزش افراد می داند.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

204 بازدید