عنوان پروپوزال: پروپوزال بررسی نقش تعدیلی عومل اقتضایی در تاثیر ERM و CRM در عملکرد بانک های ملی استان مازندران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت مالی، علوم بانکی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: 18 صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: 42500 تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • ادبیات تحقیق
 • ERM و عملکرد بانک
 • CRM و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسک، عدم اطمینان محیطی و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسک، پیچیدگی و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسک، اندازه و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسم، هیئت مدیره مستقل و عملکرد بانک
 • مدل و روش تحقیق
 • جامعه آماری و نمونه
 • تعریف و اندازه گیری متغیرها
 • تکنیک های تحلیل داده
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدیریت ریسک، پیچیدگی و عملکرد بانک

پیچیدگی یک شرکت می تواند بوسیله تعدادی از بخش های کسب و کار تحت مالکیت شرکت پروکسی شود (دویل و همکاران 2007). در همین حال، مرکانت در سال 1981 به این نتیجه رسید که تنوع بالاتر در شرکت ها نیازمند کنترل درونی شدید تر و تنوع کمتر نسبت به شرکت های غیر متمرکز است. این ناشی از پیچیدگی های عملیاتی است که در خطرانی که شرکت ها با آن مواجه می شوند منعکس می شود. دویل و همکاران در سال 2007 بیان کردند که کنترل داخلی ضعیف در شرکت هایی رخ می دهد که پیچیدگی عملیاتی بالاتری دارند. هویت و همکاران در سال 2006 دریافتند که شرکت هایی با پیچیدگی بالاتر نیاز دارند که ERM بهتری را به منظور بهبود عملکرد مالی شان پیاده سازی کنند.

مدیریت ریسک، اندازه و عملکرد بانک

ارتباط بین اندازه شرکت و ساختار سازمانی در گزارشات مربوط به تئوری های سازمانی به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. (لورنس دان لورش 1967). علاوه بر این، محققان در زمینه حسابداری به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت زمانی یک عامل مهم در نظر گرفته می شود که سیستم های کنترل مدیریت طراحی و استفاده شوند. هویت و همکاران در سال 2006 دریافتند که اندازه شرکت به صورت مثبتی با سطح پیاده سازی مدیریت ریسک مرتبط است. بیسلی و همکاران در سال 2006 نشان دادند که اندازه سازمان به صورت مثبتی با فاز پیاده سازی مدیریت ریسک مرتبط است.

مدیریت ریسم، هیئت مدیره مستقل و عملکرد بانک

مدیریت ریسک شرکت به عنوان یک استراتژی برای مدیریت کردن ریسک، می تواند در همه بخش های شرکت اجرا شود نه فقط با وجود یک کمیسیونر مستقل که تلاش می کند تا ریسک را کنترل کند. کلفنر و همکاران در سال 2003 بیان کردند که این یک موضوع کلیدی است. سوسو در سال 2004 استدلال کرد که هیئت مدیره نقش مهمی را در استراتژی پیاده سازی ERM ایفا می کند.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال