پروپوزال بررسی نقش تعدیلی عومل اقتضایی در تاثیر ERM و CRM در عملکرد بانک های ملی استان مازندران

عنوان پروپوزال: پروپوزال بررسی نقش تعدیلی عومل اقتضایی در تاثیر ERM و CRM در عملکرد بانک های ملی استان مازندران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت مالی، علوم بانکی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۸ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: ۴۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • ادبیات تحقیق
 • ERM و عملکرد بانک
 • CRM و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسک، عدم اطمینان محیطی و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسک، پیچیدگی و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسک، اندازه و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسم، هیئت مدیره مستقل و عملکرد بانک
 • مدل و روش تحقیق
 • جامعه آماری و نمونه
 • تعریف و اندازه گیری متغیرها
 • تکنیک های تحلیل داده
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدیریت ریسک، پیچیدگی و عملکرد بانک

پیچیدگی یک شرکت می تواند بوسیله تعدادی از بخش های کسب و کار تحت مالکیت شرکت پروکسی شود (دویل و همکاران ۲۰۰۷). در همین حال، مرکانت در سال ۱۹۸۱ به این نتیجه رسید که تنوع بالاتر در شرکت ها نیازمند کنترل درونی شدید تر و تنوع کمتر نسبت به شرکت های غیر متمرکز است. این ناشی از پیچیدگی های عملیاتی است که در خطرانی که شرکت ها با آن مواجه می شوند منعکس می شود. دویل و همکاران در سال ۲۰۰۷ بیان کردند که کنترل داخلی ضعیف در شرکت هایی رخ می دهد که پیچیدگی عملیاتی بالاتری دارند. هویت و همکاران در سال ۲۰۰۶ دریافتند که شرکت هایی با پیچیدگی بالاتر نیاز دارند که ERM بهتری را به منظور بهبود عملکرد مالی شان پیاده سازی کنند.

مدیریت ریسک، اندازه و عملکرد بانک

ارتباط بین اندازه شرکت و ساختار سازمانی در گزارشات مربوط به تئوری های سازمانی به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. (لورنس دان لورش ۱۹۶۷). علاوه بر این، محققان در زمینه حسابداری به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت زمانی یک عامل مهم در نظر گرفته می شود که سیستم های کنترل مدیریت طراحی و استفاده شوند. هویت و همکاران در سال ۲۰۰۶ دریافتند که اندازه شرکت به صورت مثبتی با سطح پیاده سازی مدیریت ریسک مرتبط است. بیسلی و همکاران در سال ۲۰۰۶ نشان دادند که اندازه سازمان به صورت مثبتی با فاز پیاده سازی مدیریت ریسک مرتبط است.

مدیریت ریسم، هیئت مدیره مستقل و عملکرد بانک

مدیریت ریسک شرکت به عنوان یک استراتژی برای مدیریت کردن ریسک، می تواند در همه بخش های شرکت اجرا شود نه فقط با وجود یک کمیسیونر مستقل که تلاش می کند تا ریسک را کنترل کند. کلفنر و همکاران در سال ۲۰۰۳ بیان کردند که این یک موضوع کلیدی است. سوسو در سال ۲۰۰۴ استدلال کرد که هیئت مدیره نقش مهمی را در استراتژی پیاده سازی ERM ایفا می کند.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

201 بازدید