پروپوزال بررسی رابطه سبک مدیریت و رضایتمندی کارکنان سازمان تامین اجتماعی

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه سبک مدیریت و رضایتمندی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: ارشد

پرسشنامه: دارد

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۹ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی پژوهش
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی پژوهش
 • اهداف فرعی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • روش گردآوری اطلاعات
 • ابزار گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • تعاریف عملیاتی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدیریت

مدیریت عبارت است از علم و هنر متشکل و هماهنگ و هماهنگ کردن، رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی به منظور رسیدن به هدف مطلوب با حداکثر کارایی است. (فالت، ۱۹۲۰).

هرسی و بلانچارد[۱] (۱۹۷۷) می گویند: مدیریت یعنی کار کردن با و به وسیله افراد و گروه های برای رسیدن به مقاصد سازمان

دانلی[۲] و همکاران (۱۹۷۱) مدیریت را فراگرد هماهنگ سازی فعالیت فردی و گروهی در جهت هدف های گروهی می داند.

مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی عبارت است از بوجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که کارکنان، مشتریان و پیمانکاران سازمان در روند تصمیم گیری و حل مسایل و مشکلات سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت کنند. مدیریت شمارکتی به عنوان مکانیسمی مناسب و مشتری گرا به شکل های گوناگون در کشور های مختلف مورد استفاده قرار گرفت و نتایج جالب توجهی را به همراه داشته است. (مصدق زاده، ۱۳۸۱، ۱۶).

مدیریت مشارکتی یعنی درگیر شدن کارکنان در فرآیند تصمیم گیری، دعوت از همه افراد به قبول مسئولیت فردی برای افزایش کیفیت خدمات و تولیدات آنان و پاداش رفتار کارکنان که از دید آنها لحظه به لحظه ارباب رجوع را ارضا و عملکرد سازمان را بهبود می بخشد. (تایم، ۲۰۰۱، ۱۷۳).

مدیریت مشارکتی فلسفه ای است که ایجاب می کند تصمیم گیری سازمانی چنان انجام شود که اطلاعات و مسئولیت ها به پایین ترین رده مربوطه به آن تصمیم واگذار گردد. (پلونکت و فورینه، ۱۳۸۱).

و …

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

247 بازدید