پروپوزال بررسی رابطه ساختار اداری شرکت ‌داوطلب و بحران مالی

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه ساختار اداری شرکت ‌داوطلب و بحران مالی

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت مالی و حسابداری

مقطع پروپوزال مقطع: ارشد و دکتری

مدل: دارد

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۵ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۴۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • مدل مفهومی
 • فرضیه های پژوهش
 • هدف کلی تحقیق
 • هدف های جزئی
 • اهداف کاربردی
 • سوال های پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوال های فرعی
 • روش پژوهش
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • تعاریف متغیرها
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

استقلال هیئت مدیره

نظریه پردازان آژانس استدلال می کنند که مدیران خارجی که بر فعالیت‌های مدیران نظارت می‌کنند از طریق افزایش تمرکز بر عملکرد مالی شرکت‌ها باعث به حداقل رسیدن هزینه های آژانس می شوند ( فاما و ینسن ۱۹۸۳). رادرفورد و باچهولدز در سال ۲۰۱۰ مدعی شدند که افزایش مدیران خارجی با سطح هوشیاری هیئت مدیره ارتباط مثبت دارد که به کاهش درجه عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت افزایش کیفیت اطلاعات هیئت مدیره کمک می کند. دیگران ادعا می کنند که به کارگیری مدیران خارجی در هیئت مدیره یک راه مناسب برای احاطه بر آن و کاهش بی اطمینانی و گسترش توسعه محیطی و اجرا است (پیرس و زهرا ۱۹۹۲).

باتا آ و رائو در سال ۱۹۹۵ و ردیکر و ست در سال ۱۹۹۵ گزارش دادند که مدیران خارجی نقش مهمی در اداره موثر شرکت‌های بزرگ به خصوص از نظر تصمیم گیری و کنترل عملکرد بازی می کنند. انتظار می‌رود نگرانی‌ها در مورد عوارض نیکنامی و توانایی جذب مدیران دیگر، در مدیران خارجی ایجاد انگیزه کند و سلامت مالی و ارزش شرکت های تحت نظارت خود را بالا ببرد. با این وجود حقیقت این است که چو و همکارانش در سال ۲۰۱۰، مدیران خارجی را شناسایی کردند که فقط بر روی منافع سهامداران تمرکز کرده بودند و نه بدهکاران. آنها در واقع ممکن است انگیزه کمتری برای تلاش دارند در شرکت‌هایی که بحران مالی بالاتری دارند. الومی و گیل در سال ۲۰۰۱ دریافتند که مدیران مستقل نقش مهمی در بهبود شرایط مالی بنگاه دارند و حمایت کردند از این باور که مدیران داخلی فاقد عینیت و استقلال مدیریت هستند.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

195 بازدید